بهارستان پنجشنبه‌ها از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

نمایندگان مردم در طول خدمت باید نظارت مستمر شوند

نماینده مردم یزد در مجلس گفت: باید نظارت مستمری بر رفتار نمایندگان مجلس در طول 4 سال نمایندگی خود از سوی متولیان امر صورت گیرد.

1399/05/25
|
10:30
|

محمد صالح جوکار در گفتگو با برنامه بهارستان رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سخنان خود با نمایندگان مجلس به دو مرکز سفارش کردند که یکی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیگری مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان بوده است.

وی با اشاره به رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس دهم برای شرکت در انتخابات ، گفت: ما یک قوه عاقله ناظر بر رفتار نمایندگان از شروع مجلس تا انتها نداریم اما نباید اجازه دهیم که یک نماینده مشکل مالی و اخلاقی پیدا کند چرا که این فرد کسی است که مردم به او اعتماد کرده اند و این مهم تاثیر بر اعتماد مردم می گذارد.

نماینده مردم یزد در مجلس گفت: هیچ گاه یک هیات نمی تواند بر رفتار نمایندگان نظارت کند بلکه این مهم نیازمند یک مرکزی است که دارای ساختار بوده و نماینده را از لحظه آغاز تا انتهای مجلس نظارت و دنبال کند تا در انتهای کار با یک رد صلاحیت های بسیار مواجه نمی شویم.

جوکار بیان کرد: این مرکز نظارت می تواند تلفیقی از کار شورای نگهبان، مجلس و وقوه قضائیه باشد و نمایندگان ما براساس قوانین آزادی بیان دارند اما هیچ جا نیامده که آزادی رفتار دارندو خلاف شئونات می توانند رفتار کنند.

دسترسی سریع
بهارستان