بهارستان پنجشنبه‌ها از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

چالش دولت سیزدهم چیست؟!

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که طرح گشایش اقتصادی، آسیب‌های فراوانی را برای دولت بعدی به همراه خواهد داشت.

1399/06/01
|
13:09
|

مصطفی طاهری در گفت وگو با برنامه بهارستان رادیو گفت وگو اظهار کرد: دو مسیر را دولت برای کسری بودجه پیش گرفته؛ نخستین آن این است که سرمایه‌ها و داشته‌هایش رانقد کرده و در بورس ارائه می‌دهد و منابعی را که کسب می‌کند در بحث‌های جاری کشور و حقوق کارمندان آن را هزینه می کند، این کار، کار خوبی نیست چرا که این مهم باید صرف تولید و سرمایه گذاری مجدد شود.کار دیگری که دولت می‌کند آینده فروشی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه باید فروش نفت قطعی باشد، گفت: دولت باید تضمین کند که جایی برای فروش نفت وجود داشته باشد و زمینه‌ای در جامعه، بازار و دولت باشد که بتواند آن را صادر کند، اما نکته بسیار مهم این است که این هزینه‌ها باید خرج تولید شود.

طاهری گفت: باتوجه به تجربه دولت و مدت زمانی که مانده و با شناختی که از دولت، وزیر نفت و غیره داریم نمره خوبی نمی‌توانند دریافت کنند و درباره این مهم ضعف‌های زیادی وجود دارد که در نهایت آسیب‌های فراوانی را برای دولت‌های بعد خواهد داشت.

وی تصریح کرد: بنده نظر مجلس را نمی‌گویم، اما از لحاظ نظر شخصی، فروش نفت باید قطعی بوده و دیگر اینکه پیش بینی شود منابعی که می‌خواهد در سررسید باشد ظرفیت جذب این میزان نفت خام را داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید به این نکته توجه داشت که دولت باید برای صرفه جویی و کم کردن هزینه‌ها اقدام کند و دیگر اینکه ما با مالیات می‌توانیم کشور را اداره کنیم.

طاهری بیان کرد: آخرین گزینه گشایش اقتصادی را می‌توان گزینه اوراق و فروش اموال دولت از طریق سهام دانست و پیش شرط‌ش این است که این مهم مولد باشد.

دسترسی سریع
بهارستان