صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

مجید ملک شاهی با بیان اینکه در کمیته امداد، روند بسیار هوشمند و هدفمندی برای ارائه خدمات اشتغالزایی وجود دارد، گفت: مددجویی که بخواهد وارد مرحله اشتغالزایی شود باید آمادگی لازم را پیدا کند.

برنامه «دستاورد» رادیو گفت و گو با موضوع دستاوردهای کمیته امداد امام خمینی (ره) و با حضور مجید ملک شاهی مدیر کل مددکاری و مشاوره کمیته امداد امام خمینی به روی آنتن رفت.

مجید ملک شاهی در آغاز با بیان اینکه در کمیته امداد امام خمینی یک روند بسیار هوشمند و هدفمند برای ارائه خدمات اشتغالزایی که ابعاد آموزشی و تسهیلاتی نیز دارند، وجود دارد، اظهار داشت: مددجویی که بخواهد وارد مرحله اشتغالزایی شود، در حوزه حمایت و سلامت و با محوریت مددکار خانواده، باید آمادگی لازم را پیدا کند.

وی ادامه داد: باید زمینه این آمادگی در ابعاد زیستی، شناختی، درمانی و اجتماعی فراهم شود. حوزه حمایت و سلامت خانواده، با کمک حوزه های مددجویی تلاش می کند، در بدو ورود خانواده ها به کمیته امداد، این زمینه را با ارائه تسهیلات، امکانات و مساعدت های مستقیم و غیرمستقیم شرایطی را فراهم کند. در واقع هدف این است، خانواده های مددجو به شرایطی برسند که برای کمیته امداد مشخص شود، این افراد صرفا خانواده حمایتی محسوب می شوند یا دارای استعداد، توانمندی و یا توانایی بالقوه ای هستند که می توانیم شرایط اشتغالزایی را برای آن ها فراهم کنیم.

مدیر کل مددکاری و مشاوره کمیته امداد امام خمینی در گفتگو با رادیو گفت و گو درباره روند کاری حوزه مددکاری و مشاوره بیان کرد: بعد از اینکه خانواده های مددجو مورد پذیرش کمیته امداد قرار می گیرند، روانشاسان و مددکاران روی آن ها کار می کنند و نیازهایشان مورد بررسی قرار می گیرد و در کنار آن، توانمندی های این خانواده ها نیز توسط مددکاران رصد می شود. در این بررسی میدانی و مستقیمی که صورت می گیرد، آن دسته از خانواد هایی که سرپرست و یا یکی از اعضای مستعد خانواده، قابلیت و توانایی را داشته باشند، شرایط برای هدایت به سمت حوزه اشتغال و خودکفایی فراهم می شود.

وی درباره شیوه شناسایی خانواده های نیازمند برای تحت پوشش قرار گرفتن در کمیته امداد، اظهار داشت: رویکرد کمیته امداد تلفیقی است یعنی هم خود کمیته در نقاط 700 گانه ای که در سراسر کشور دارد، مراجعین را پذیرش می کند و هم با رویه های مشخص و با کمک خیرین و نیکوکاران، شرایطی را ایجاد می کنیم تا افراد نیازمند در سطح جامعه شناسایی شوند و پس از بررسی در صورتی که واجد شرایط شناخته شوند، وارد چرخه خدمات هدفمند و زمان دار شوند تا در نهایت منجر به توانمندی آن ها شود.

مرتبط با این خبر

  • تنها 15 درصد از ظرفیت معادن در اشتغالزایی و ثروت آفرینی استفاده شده است

  • واقعی کردن قیمت بنزین در گرو افزایش حقوق و اشتغالزایی

  • بهترین راه اشتغالزایی پرداختن به آموزش صحیح است

  • اشتغالزایی با ارائه تسهیلات راهگشا نیست

  • ضرورت تجاری سازی محصولات صنایع کوچک/ نقش پررنگ صنایع کوچک در اشتغالزایی

  • افزایش اشتغالزایی با راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی

  • فضای کسب و کار در کشور ما دوستدار کارآفرینی نیست

  • وام روستایی به بخش های پراشتغال تعلق می گیرد

  • تسهیلات اعطایی باید تنها در حوزه اشتغالزایی استفاده شود

  • عدم بهره وری و تورم دو عامل افزایش نرخ ارز