سوفیا سه شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

استادیار پژوهشكده علوم شناختی: نداشتن اطلاعات جامعی از مغز، از مشکلات تئوری فلسفه است

همتی مقدم فلسفه ماهیت ذهن را یکی از مباحث هستی شناسی عنوان کرد و گفت: نبود اطلاعات جامع درباره مغز از مشکلات این حوزه است و با شناخت بیشتر مغز و بکارگیری هوش مصنوعی شاهد طراحی سیستم های شبه انسانی هستیم.

1400/01/18
|
15:45
|

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رادیو گفت‌وگو، دکتر احمدرضا همتی مقدم استادیار پژوهشکده علوم شناختی، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات در مورد فلسفه ذهن، هوش مصنوعی و کارکردهای آن در دنیای جدید با برنامه « سوفیا » گفتگوکرد.

همتی مقدم فلسفه ماهیت ذهن را یک بحث مشخص در مباحث هستی شناسی عنوان کرد که سابقه طولانی دارد و بیان کرد: از ابتدای تأملات فلسفی تا امروز همواره برای یافتن پاسخی در چیستی من، با دو مجموعه پاسخ دوگانه و فیزیکی مواجه هستیم.

وی دوگانگی جوهری را مهم ترین پاسخ برای دسته دوگانه دانست و افزود: جوهر به معنای هر چیزی است که واجد ویژگی‌هایی باشد و در دوگانگی جوهری، جوهر مادی و غیرمادی وجود دارد که ذهن همان جوهر غیر مادی است.

او ادامه داد: فیزیکالیست‌ها معتقدند تنها یک نوع جوهر در عالم داریم که آن جوهر ماده است اما یک سری پدیده‌ها نیز هستند که به ظاهر ماده نیستند اما توسط فیزیک کاملاً توضیح داده می‌شود.

همتی مقدم از تفاوت بین فیزیکالیزم با ماده گرایی خام قرن هجدهم خبر داد و تصریح کرد: به عقیده ماده گرایان، همه چیز ماده است در حالی که در فیزیکالیزم پدیده‌ها توسط علوم رایج توضیح داده می‌شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات پاسخ فیزیکالیست‌ها درباره ماهیت ذهن را به هفت دسته رفتارگرایی، این همانی نوعی، این همانی مصداقی، کارکردگرایی، نظریه محاسباتی ذهن، اتصال گرایی و نظریه شناخت بدنمند تقسیم کرد و افزود: اکثر علوم شناختی دنیا و حتی کل بخش دفاعی آمریکا بر مبنای نظریه محاسباتی ذهن کار می‌کنند.

همتی مقدم در دسترس نبودن اطلاعات جامعی از مغز را از مشکلات تئوری فلسفه اسلامی و غرب دانست و تأکید کرد: با شناخت بیشتر از مغز، شاهد تغییر نگرش در دیدگاه و تئوری‌ها هستیم و حتی با ایجاد فلسفه هوش مصنوعی، سیستم‌های شبه انسانی که شبیه انسان فکر می‌کنند، طراحی شده است.

به گفته این استادیار پژوهشکده علوم شناختی تا ابد هیچ کامپیوتری نمی‌توان ساخت که مانند انسان فکر کند.

همتی مقدم گفت: انسان از سه ساحت فیزک، ادراک و روح تشکلیل می‌شود که ادراک همان ذهن است و براساس این تئوری جریانی به نام نوروتئولوژی به معنای الهیات عصب محور، شکل گرفته است.

ایشان نورومدیتیشن را برنامه‌های آموزشی ذهنی معرفی کرد که فرآیندهای ادراک را انجام می‌دهند و با سه نوع توجه متمرکز، آگاهی باز و خود استعلایی اتوماتیک روی ساختارهای مغزی عمل می‌کنند.

همتی مقدم با بیان اینکه نورومدیتیشن با فعال کردن ساختارهای نورونی تأثیرات شگرفی در توجه، تمرکز و آرام کردن ذهن دارند، بیان کرد: از تکینک تصویر پردازی به خوبی در نورومدیتیشن استفاده می‌کنند که با خیال پردازی تفاوت دارد.

دسترسی سریع
سوفیا