فردای روشن نوروز99 از ساعت 09:00 - 16:40 - 23:55 به مدت 10 دقیقه

رادیو گفت و گو

فرداي روشن

وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت: باید مشوق های هدفمند تر و دقیق تری به حوزه تولید اختصاص داده شود

وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: در راستای تحقق تولید در کشور باید موانع تولید برداشته و مشوق های بیشتری برای تولید اختصاص داده شود.

1399/01/04
|
10:36

مهدی غضنفری، در مصاحبه با ویژه برنامه شعار سال « فردای روشن» که از آنتن رادیو گفت و گو پخش می شد، با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید » خاطرنشان کرد: برای تحقق این شعار لازم است قدم های جدی از سوی بخش های خصوصی و دولتی که در امر تولید فعالیت می کنند ،برداشته شود و هماهنگی‌های بیشتری بین مجلس ، دولت و قوه قضائیه در این زمینه شکل بگیرد .

این استاد دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اهمیت رفع موانع تولید گفت: موانع تولید در سیستم اداری کشور زیاد هست چون تولید یک امر در حرکت است.

غضنفری با بیان اینکه باید مشوق های هدفمندتر و دقیق تری به حوزه تولید اختصاص داده شود ،خاطرنشان کرد : برخی دولت ها با نامگذاری سالها در حد شعار برخورد می کنند و انتظار دارند با برگزاری چندین همایش و سخنرانی در این ارتباط از دل این مراسم ها اتفاقی رخ دهد در صورتی که این یک تفکر باطل است.

وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه تولید حاصل زحمت، فکر کردن و تمرکز است، تصریح کرد: کشورهایی در حوزه تولید موفق شده اند که تمام نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها بر تولید تمرکز داشته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مجموعه عواملی به صورت زنجیره وار در امر تولید موثر هستند که در این زمینه می توان به موضوع فضای کسب و کار، اختصاص تسهیلات و.. اشاره کرد، ادامه داد: هر کس بخواهد از این نمد، کلاهی برای خود بدوزد یعنی وام برای تولید بگیرد ولی پس ندهد، ارزش افزوده ایجاد نکند ، تولیدات بی کیفیت به مردم ارائه دهد و یا نیروی انسانی آموزش ندیده استفاده کند ،رفتار چاپلوسانه در برابر مقامات دولتی داشته و به آنها باج مقامی بدهد در آن صورت در امر تولید دست به موفقیتی پیدا نمی کنیم.

غضنفری خاطرنشان کرد: در صورتی می توانیم موفق باشیم که در امر تولید از دانش روز استفاده کنیم، کار تیمی انجام دهیم، فضای کسب و کار را به معنای واقعی بهبود دهیم ، با فساد و رانت خواری در این حوزه مبارزه کنیم و با مردم صادق باشیم .

دسترسی سریع
فردای روشن