صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رئیس شورای عالی جنگل ها بیان داشت: برای مدیریت جنگل ها باید از توانایی جوامع محلی و مشارکت مردم استفاده کنیم.

برنامه "زمین 360درجه" رادیو گفت و گو با موضوع طرح تنفس جنگل (قسمت دوم) و با حضور دکتر کامران پورمقدم ریاست شورای عالی جنگلها و مراتع کشور روی آنتن رفت.

دکتر پورمقدم این برنامه اظهار داشت: با توجه به خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی در رویشگاه ها و خشکیدگی جنگل ها و مراتع، مجموعه دولت و نظام به این نتیجه رسیدند که راهکاری بهتر از اجرای عملیات آبخیزداری نیست و به همین خاطر بودجه ویژه ای به این کار تخصیص داده شد.

وی در ادامه افزود: البته این اعتبار صرفاً برای کارهای سازه ای تخصیص داده نشد. رویکرد سازمان جنگلها و مراتع کشور پرداختن به طرح جامع مدیریت حوضه های آبخیز است. به عبارت دیگر در این طرح تمام ابعادی که برای مدیریت یک حوزه آبخیز لازم است مدنظر قرار می گیرد.

رئیس شورای عالی جنگلها و مراتع کشور در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: سازمان جنگل ها و مراتع کشور با استفاده از این اعتبارات می تواند به تقویت پوشش گیاهی در حوزه های آبخیز و حفاظت از آن بپردازد و به نتایجی همچون ذخیره آب و کاهش فرسایش دست یابد.

این مقام مسئول همچنین گفت: این اعتبار در 614 زیر حوضه در سطح کشور توزیع و مراحل اجرایی آن آغاز شده است. محور اجرای طرح جامع مدیریت حوضه های آبخیز مشارکتی است و سعی می شود با مشارکت جوامع محلی و مردم اجرایی شود و منجر به حفظ آب و خاک و پوشش گیاهی گردد.

پورمقدم در ادامه برنامه زمین 360درجه رادیو گفت و گو متذکر شد: حوزه های آبخیز در حوضه جنگل های هیرکانی عمدتا جنگلی هستند و در این طرح جامع، بیشترین توجه به جنگل هاست.

رئیس شورای عالی جنگلها و مراتع کشور بیان داشت: در قانون حفظ ذخایر جنگلی، واگذاری جنگل ها و بیشه های طبیعی مطلقاً ممنوع اعلام شده است. بنابراین سازمان جنگل ها و هیچ نهاد دیگری نمی تواند جنگل ها را واگذار کند. هیچ سند و مدرکی هم مبنی بر درخواست واگذاری جنگل به عنوان ویلا در سازمان جنگل ها وجود ندارد. بر اساس نقشه هایی که ما از جنگل ها تهیه کرده ایم مشخص شد که 150 هزار حفره خالی در جنگل ها وجود دارد.

وی یادآورشد: ما در سازمان جنگل ها برای واگذاری اراضی ضوابطی داریم. نقشه ممنوعیت ها و محدودیت ها موجود بوده و کلیه محدوده ها و ذخیره گاه های جنگلی و برخی از مناطق حساس در این نقشه ها مشخص شده اند. هیچ یک از طرح هایی که در عرصه جنگلی منجر به تغییر کاربری شود در سازمان جنگل ها مورد پذیرش نیست.

پورمقدم در خاتمه گفت: سازمان جنگل ها و مراتع در خصوص جنگل های شمال به هیچ عنوان طرحی را که منجر به تغییر کاربری شود قبول نمی کند. برای مدیریت جنگل ها باید از توانایی جوامع محلی و مشارکت مردم استفاده کنیم.

مرتبط با این خبر

  • دولت باید اعتماد مردم را جلب کند