زمین 360 درجه پنجشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

زمين 360 درجه

بابازاده: جایگاه الگوی پیشرفت در حوزه محیط زیست هنوز تبیین نشده است

کارشناس دفتر مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست از ضعف اطلاع رسانی و عدم نگاه واقع بینانه به جایگاه سند الگوی پیشرفت در حوزه مدیریت محیط زیست انتقاد کرد.

1398/12/03
|
14:04

برنامه "زمین 360 درجه" با موضوع الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه محیط زیست با حضور دکتر علی بابازاده کارشناس دفتر مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و دکتر محمدعلی مانیان پژوهشگر حوزه کشاورزی و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

بابازاده در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: بر اساس گزارش "اندیشکده محیط زیست منابع طبیعی مرکز الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی"، همه سازمان ها و دستگاه های مرتبط با محیط زیست وظایف مشخصی دارند.

وی با انتقاد از اینکه هنوز اطلاع رسانی و نگاه واقع بینانه ای درخصوص جایگاه این سند در مدیریت محیط زیست کشور توسط رسانه ها و سازمان های مرتبط صورت نگرفته افزود: هنوز ارتباط روشن و مشخصی بین سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو با مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه محیط زیست شکل نگرفته است.

کارشناس دفتر مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: وظایف هر یک از سازمان ها و نهادها در این رابطه مشخص نشده تا اقدامات موثری برای تحقق شاخص های تعیین شده انجام دهند.

بابازاده همچنین با بیان اینکه سند چشم انداز 1404 صراحتاً به محیط زیست مطلوب اشاره کرده است افزود: قانون برنامه سوم توسعه ،حفاظت از محیط زیست و آگاهی رسانی و مشارکت عمومی و قانون برنامه چهارم نیز موضوع آموزش و تشکیل کارگروه آموزش و مشارکت محیط زیست را مورد تاکید قرار داده اند. قانون برنامه ششم توسعه هم تاکید فراوانی بر موضوع مشارکت جوامع محلی در اکوسیستم های حیاتی دارد.

وی ادامه داد: ما اسناد فراوانی داریم اما چالش اساسی در حوزه اجراست. در واقع ما هنوز به درک مشخصی از مفهوم و چیستی محیط زیست و نقش هر یک از دستگاه ها در اجرا و آینده محیط زیست نرسیده ایم و در نوع سیاستگذاری نیز با مشکل مواجهیم.

کارشناس دفتر مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: طبق "قانون عوارض آلاینده"، صنایع موظف به پرداخت جریمه تولید آلودگی هستند اما یک مشکل قانونی بزرگ این است که عوارض به حساب وزارت کشور واریز می شود و در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد اما از سازمان محیط زیست مطالبه می شود.

بابازاده یادآور شد: سازمان حفاظت محیط زیست سالها درصدد رفع این خلا قانونی بوده که نهایتاً در لایحه سال 99 مطرح کرد 35 درصد این عوارض در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

کارشناس دفتر مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: گرچه قوانین محیط زیستی کشور ما کامل نیست اما به طور کلی وضعیت مناسبی دارد، مشکل اصلی اینجاست که سیستم سیاست گذاری هنوز درباره محیط زیست و نقش آن در آینده کشورمان به یک اجماع فکری نرسیده است.

وی بر ضرورت تدوین یک سند فرادستی بسیار قوی در حوزه محیط زیست تأکید کرد و گفت: مسئولان وزارتخانه های ذیربط هنوز درباره نقش و نوع تصمیم گذاری خود ابهام دارند البته سازمان حفاظت محیط زیست با برقراری ارتباطات مختلف برای مسئولیت پذیری نهادهای ذیربط در این خصوص موثر عمل کرده است.

همچنین در ادامه این برنامه، مانیان با اشاره به ارتباط تنگاتنگ کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست گفت: هدف و مسئولیت اصلی کشاورزی تامین امنیت غذایی جامعه است که ما در این حوزه با یک چالش جهانی مواجهیم.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی جهان حدود 40 درصد به چاه ها و سفره های آب زیرزمینی وابسته شده افزود: این چاه ها طی صد سال آینده به عمق بیشتری نیاز پیدا می کنند که باعث فرونشست دشتها و نهایتاً بیابان زایی و یا شور شدن آب چاه ها خواهد شد.

پژوهشگر حوزه کشاورزی و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت یادآور شد: کشورهای مختلف برای تامین امنیت غذایی پایدار روش های مختلفی را تجربه کردند و ما نیز خوشبختانه فناوری تولید کاریز و حفر قنات را داشتیم که این فناوری به کشورهای دیگر نیز منتقل شده است.

مانیان با اشاره به تأکید بخشی از سند الگوی پیشرفت به توسعه علوم بین رشته ای گفت: برخی قوانین فقط بر اساس یک رشته تخصصی وضع شده اند لذا به اندازه کافی جامع نگر نیستند و عملاً در کارایی خود با مشکل مواجهند درصورتیکه اگر علوم بین رشته ای را توسعه دهیم قوانین بهتری خواهیم داشت.

پژوهشگر حوزه کشاورزی و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با اذعان به نارسایی های مختلف قوانین این حوزه بیان کرد: ما نیازمند تقویت خودباوری و توسعه پژوهش درباره داشته های قبلی خودمان و به روز رسانی آنها هستیم.

دسترسی سریع
زمین 360 درجه