هاشور شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

یك قاضی دادگستری گفت: قوانین کشور باید بروز رسانی شوند

فردین ارژنگی اظهار داشت: اقدامات دستگاه قضایی در رصد جرائم یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که در راستای پیشگیری از جرائم در کشور انجام می شود.

1397/09/07
|
09:30

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی اقدامات لازم برای کنترل معضلات جامعه و آسیب ‌های اجتماعی، با حضور فردین ارژنگی (قاضی دادگستری تهران) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه فردین ارژنگی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی ایران، گفت: در بند پنجم این ماده از قانون اساسی قوه قضائیه در حوزه اقدامات پیشگیرانه صاحب وظیفه شده است.

وی با اشاره به این که کار و وظیفه قوه قضائیه بعد از وقوع جرم شروع می شود، اظهار داشت: قبل از وقوع جرم وظیفه ای متوجه دستگاه قضایی نیست.

این قاضی دادگستری در ادامه اضافه کرد: در دهه اخیر به دلیل افزایش آسیب های اجتماعی و گسترش فضای مجازی در کشور رویکرد دستگاه های مختلف تغییر کرده اند، به طوری که قانون گذاران برای برخی از جرائم مربوط به فضای مجازی تا مرز اعدام نیز مجازات تعیین کرده اند.

وی با اشاره به این که در آیین نامه پیشگیری از جرائم 23 دستگاه مختلف موظف به همکاری با یکدیگر شده اند، تصریح کرد: اقدامات دستگاه قضایی در رصد جرائم یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که در راستای پیشگیری از جرائم در کشور انجام می شود.

فردین ارژنگی در ادامه تاکید داشت: در حال حاضر رقم خشونت در سطوح مختلف اجتماعی کشور نمایان می شوند.

این قاضی دادگستری با اشاره به حدود اختیار دادستان در موضوع اعتیاد، توضیح داد: بر اساس قانون یک دادستان می تواند افراد معتاد خود معرف را تا حدود 6 ماه از تعقیب جرم معاف کند، در حالی که با تایید مددکار اجتماعی مبنی بر ترک اعتیاد تعقیب قانونی با نظر دادستان لغو می شود.

دسترسی سریع
هاشور