صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

بهزاد وحیدنیا بیان کرد: اگر خانواده دارای ساختار مشخصی نباشد یا سبک تربیتی که در خانواده ها وجود دارد، توازن و تناسب مناسبی نداشته باشد، شاهد گرایش افراد به رفتارهای هنجارشکنانه از جمله اعتیاد خواهد بود.

برنامه «هاشور» رادیو گفت و گو با موضوع اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه و درمان آن و با حضور یاسمن رمضانی کارشناس مسائل آسیب های اجتماعی و بهزاد وحیدنیا مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی به روی آنتن رفت.

یاسمن رمضانی در آغاز با تصریح بر اینکه گرایش افراد به اعتیاد دلایل گوناگونی دارد و نمی توان دلایل این موضوع را محدود کرد، گفت: به تعداد افراد معتادی که در جامعه وجود دارد، دلایل گرایش به اعتیاد وجود دارد. البته می توان دلایل را در سرفصل های کلی دسته بندی کرد که به عنوان مثال بعضی از دلایل مربوط به حوزه های فردی و روان شناختی و بعضی دیگر به عوامل اجتماعی مربوط می شود.

وی بیان کرد: عوامل روانی و فردی مربوط به افسردگی و فشار روانی است که سبب می شود افراد به سمت اعتیاد بروند. «هیر شی» نظریه پرداز کنترل اجتماعی معتقد است زمانی که پیوندهای اجتماعی بین فرد و جامعه سست می شود، فرد بیشتر تمایل می کند رفتارهای نابهنجار از جمله اعتیاد به خود نشان می دهد.

کارشناس مسائل آسیب های اجتماعی به عوامل گرایش یا عدم گرایش افراد به ناهنجاری های اجتماعی اشاره کرد و افزود: یکی از عوامل وابستگی و دلبستگی است؛ زمانی که یک فرد به فرد دیگری وابسته می شود، احتمال گرایش به رفتارهای نابهنجار از جمله اعتیاد کمتر است. همچنین تعهد نیز در جلوگیری از سوق یافتن افراد به رفتارهای نابهنجار موثر است زیرا وقتی فرد در زندگی خود اهدافی را تعیین می کند و به آن هدف مانند تحصیلات عالیه یا شغل خود، برسد، انگیزه برای زندگی در او بیشتر می شود.

در ادامه بهزاد وحیدنیا با تصریح بر این موضوع که اعتیاد یک موضوع چند عاملی است، عنوان کرد: در سیاست گذاری هایی که در زمینه اعتیاد اتخاذ می شود، باید پیشگیری در اولویت باشد. دنیا تجربه های مختلفی درباره اعتیاد و ماهیت رفتار با معتادین داشته است و به نظر می رسد عوامل فردی و اجتماعی و همچنین اقتصادی موثر در این مسئله را شناسایی کرده اند.

وی زندگی پیرامونی و خانواده را در گرایش یا عدم گرایش افراد به اعتیاد موثر دانست و اظهار کرد: اگر محیط زندگی فرد منبعث از رفتارهای پخته و هوشمندانه و ساختار توانمند باشد، افراد توسعه یافته ای به عنوان خروجی خواهیم دید که به طور حتم، میل به اعتیاد در آن ها بسیار اندک خواهد بود.

مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی تصریح کرد: اگر خانواده دارای ساختار مشخصی نباشد یا سبک تربیتی که در خانواده ها وجود دارد، توازن و تناسب مناسبی نداشته باشد، شاهد گرایش افراد به رفتارهای هنجارشکنانه از جمله اعتیاد خواهد بود.

وی به نظریه در هم تنیدگی آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: اگر آسیبی در یک جامعه شکل می گیرد، قطعا از رابطه علت و معلولی نیز برخوردار هستند و وجود یک آسیب احتمالا آسیب دیگری را نیز شکل خواهد. در حقیقت وقتی از اعتیاد صحبت می کنیم، صرفا با معضل اعتیاد رو به رو نیستیم و آسیب های دیگری نیز وجود دارد که باید پیش از اعتیاد مورد بررسی قرار گیرد.

وحیدنیا از وجود رویکردهای مختلف در نگاه به معتاد گفت و اظهار کرد: یک رویکرد این است که فرد معتاد را به مثابه بیمار می بینند و رویکرد دیگر، نگاه به معتاد به عنوان مجرم است و حتی رویکرد سومی نیز وجود دارد که فرد معتاد را عامل بروز جرم می دانند و در واقع نگاه امنیتی به معتاد و مقوله اعتیاد دارند. این نگاه های متفاوت، در برخورد با مسئله اعتیاد در سطح کلان اثرگذار خواهد بود.

مرتبط با این خبر

  • بهزیستی از خوداشتغالی بهبودیافتگان حمایت می کند

  • مشکل اصلی در کمپ های ترک اعتیاد، سیستم توانمندسازی آنها است

  • 60 درصد افراد معتاد در کشور از مواد افیونی استفاده می کنند

  • عبور کاروانی مواد مخدر از مرزهای ایران کاملا متوقف شده است

  • اعتیاد موضوعی فردی نیست

  • انتقال ایدز در بین معتادین کشور کاهش چشمگیری داشته است

  • 50 درصد از زندانیان کشور جرائم مربوط با مواد مخدر دارند

  • ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر باید تغییر کند

  • میانگین کارهای داوطلبانه در ایران مطلوب نیست

  • پیشنهاد توزیع تریاک دولتی؛ راهکار قانونی و منطقی برای معتادین