صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 9:30 و 14:30 به مدت 10 دقیقه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راه های تحقق شعار "رونق اقتصادی"، دستیابی به اهداف این شعار را موجب ایستادگی در مقابل واردکنندگان سودجو عنوان کرد.

ناصر موسوی لارگانی در ارتباط زنده تلفنی با رادیو گفت وگو اظهار داشت: «مقام معظم رهبری طی سال های گذشته سال ها را با موضوعات اقتصادی نامگذاری می کردند و طی سه سال گذشته بحث را به تولید تعمیم دادند.»

وی با بیان این مطلب یادآور شد: «این شعارها در پیوستگی با یکدیگر است؛ یعنی وقتی تولید و اشتغال را حمایت کنیم، کالای ایرانی رو به تولید می گذارد. همچون حمایت ملت شریف ایران که همواره پشتیبان نظام بودند و مردانه وارد میدان شده اند و در سال 97 با نه گفتن به کالای خارجی و حمایت از کالای ایرانی، شعار سال را تحقق بخشیدند.»

موسوی لارگانی ادامه داد: «این شعار تا حدی نسبت به شعارها در سال های گذشته –که مسئولیت آن بیشتر بر دوش مسئولان نظام بود- محقق شد.»

وی افزود: «اگر رونق تولید محقق شود، بهانه ای بدست سودجویانی که از واردات کالا ارقام نجومی به جیب می زنند، نخواهیم داد. این افراد عنوان می کنند آنچه مازاد بر تولید داخل است، وارد می کنیم و به بهانه واردات برنج، دو تا سه برابر نیاز کشور، برنج وارد می کنند که به تولید داخل ضربه می زنند.»

موسوی لارگانی به رادیو گفت وگو گفت: «وقتی تولید داخل از رونق بیفتد، ارزش پول ملی کاهش می یابد و اشتغال زیر سوال خواهد رفت؛ لذا وقتی رونق تولید ایجاد شود، همه این ثمرات را به همراه خواهد داشت.»

وی اضافه کرد: «در سال 97 متاسفانه شاهد تعدیل نیرو بودیم ولی اگر رونق تولید محقق شود، شاهد افزایش اشتغال خواهیم بود و با فزونی یافتن ارزش پول ملی رو به رو می شویم – که متاسفانه در این سال ها با کاهش چشمگیر ارزش مواجه شده-؛ لذا رونق تولید مشکلات کنونی را که ملت ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند، بر طرف خواهد کرد.»

موسوی لارگانی ادامه داد: «اگر ونق در تولید ایجاد شود، درآمد شاغلین، نیاز خوانوار را تامین خواهد کرد اما رکود فعلی در حوزه تولید، منتج می شود یکسری از مردم حتی نیازهای روزمره خود را فراهم ننمایند.»

این نماینده مجلس در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو در اولین روز فروردین ماه 98، رونق تولید را منتج به صادرات تولیدات مازاد بر مصرف در کشور دانست و خاطرنشان ساخت: «از اینرو صادرات غیر نفتی که یکی از آرزوهاست، تحقق می یابد؛ همچنین [از دولت] انتظار می رفت به جای اینکه چندین سال سرگرم برجام و تبعات آن باشد، [با بازارهای منطقه ارتباط برقرار می کرد] و این کاری است که دولت هم اینک آن را کلید زده است.»

موسوی لارگانی اضافه کرد: «اگر بازار عراق و سوریه و بازار های وسیع در روسیه را در دست بگیریم، رونق تولید منتج به افزایش صادرات می شود و در ادامه ارز مورد نیاز وارد کشور و پشتوانه پول ملی خواهد شد.»

وی بیان داشت: «اگر دولت و مجلس در 12 سال گذشته که مقام معظم رهبری سال ها را با عناوین اقتصادی نامگذاری کردند، تا 50درصد فرمایش ایشان را تحقق بخشیده بودند، کشور امروز هیچ مشکلی نداشت.»

موسوی لارگانی خاطرنشان کرد: «اگر اقتصاد مقاومتی که سه طی سه چهار سال مورد تاکید رهبری بود، مورد توجه ویژه نیز قرار می گرفت، هیچ تهدید و فشار و تحریمی به ما ضربه نمی زد.»

مرتبط با این خبر

  • بنگاه های تولیدی؛ یگان های رزمی در جنگ اقتصادی اند!

  • راهکارهای عملیاتی کردن شعار حمایت از کالای ایرانی در کشور

  • شعار سال در بخش کشاورزی با تکیه بر توانمندی های داخلی محقق می شود

  • تحقق شعار سال، مستلزم حرکتی جهادی و انقلابی است

  • رونق تولید صادرات محور؛ در سایه وضع محدودیت های وارداتی!

  • مجلس نیاز به اصلاح رویکرد دارد

  • موضوع اشتغال در حال تبدیل شدن به چالش اساسی در نظام است

  • تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی همت مردم و مسئولان را می طلبد

  • خرید کالای ایرانی اشتغال زایی جوانان را به دنبال خواهد داشت

  • حمایت از کالای ایرانی؛ درگرو افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده!