مهر خانه یكشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

مهر خانه

در گفت و گوی اجتماعی مطرح شد: خانواده خوب باعث پیشرفت جامعه می شود

معاون آموزش بنیاد خانواده اظهار داشت: روابط میان اعضای خانواده در دوران دستیابی به کارکردهای مدرن از حالت صمیمی و شخصی به روابطی رسمی و غیر شخصی تبدیل شده اند.

1397/06/12
|
11:30

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع تحلیل و آسیب شناسی خانواده در ایران، با حضور دکتر علیرضا لاور (معاون آموزش بنیاد خانواده) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه علیرضا لاور با اشاره به شیوه آموزش خانواده ها، گفت: آموزش خانواده با رویکرد تربیت محور می تواند به افزایش سطح کیفی خانواده کمک کند.

وی با اشاره به افزایش سرعت زندگی در جوامع مدرن، اظهار داشت: روابط میان اعضای خانواده در دوران دستیابی به کارکردهای مدرن از حالت صمیمی و شخصی به روابطی رسمی و غیر شخصی تبدیل شده اند.

معاون آموزش بنیاد خانواده با اشاره به این که بسیاری از افراد در جامعه مدرن از نظر روحی و عاطفی دچار فرسایش می شوند، عنوان کرد: جامعه ایران امروزه در مرحله گذار از سنت به مدرن قرار دارد، بر همین اساس علاوه بر کنار نگذاشتن آداب و سنت، مردم ایران هنوز به صورت کامل وارد دنیای مدرن نشده اند.

وی در ادامه اضافه کرد: خانواده می تواند نقش بسیار مهمی را در مصون سازی افراد از فرسایش عاطفی داشته باشند.

علیرضا لاور با بیان این که عدم وجود جامعه پذیری صحیح در خانواده ها موضوع آسیب زا است، تصریح کرد: خانواده می تواند با کارکردهای مختلف خود شرایط رشد و تعاملات اجتماعی را برای هر فرد فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت کارکرد عاطفی در بطن یک خانواده، تصریح کرد: عدم توجه به کارکردهای عاطفی خانواده، والدین و فرزندان را مجبور می کند تا نیازهای عاطفی خود را در جایی به غیر از خانواده برطرف کنند.

معاون آموزش بنیاد خانواده افزود: توجه به نظام های تربیتی صحیح در خانواده ها و به کارگیری آن ها در روابط میان اعضا می تواند بسیاری از مشکلات و آسیب های امروزی خانواده را رفع کند.
وی در ادامه اضافه کرد: استمرار دومینوی اشتباهات در بطن خانواده می تواند مشکلات کوچک و متعددی را برای جامعه به همراه داشته باشد.

دسترسی سریع
مهر خانه