صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

عضو پیوست نگاری فرهنگی شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه صداوسیما باید از تعصب در جذب مخاطب دوری کند، کاهش پیامد منفی شبکه های اجتماعی را از کارکردهای رسانه ملی برشمرد.

حسن بنیانیان که در برنامه "انعکاس" رادیو گفت وگو سخن می گفت، با اشاره به مداخلات رسانه و تاثیر آن در خانواده اظهار کرد: «بخش اعظم این مداخله در سایر عوامل مرتبط با خانواده اتفاق می افتد.»

وی با بیان اینکه در این بحث، رسانه به معنای عام به کلیه منتقل کنندگان پیام اطلاق می شود، ادامه داد: «مسجد و تعامل در مجالس سوگواری از گذشته در حفظ خانواده نقش اساسی ایفا می کرد که منتج به کنترل رفتار و بازخوانی مسئله آبرو محوری در محلات و شهرها بود.»

بنیانیان با اشاره به جایگزین شدن رسانه در بستر ارزش ها تاکید کرد: «پدر و مادران باید رسانه را در راستای استحکام خانواده ها مدیریت کنند.»

این عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه جامعه از مقوله طلاق تصوری تلخ در ذهن می پروراند، اظهار کرد: «این موج تخریب در جامعه انتشار پیدا می کند و اگر مخاطب رسانه دچار این معضل باشد، منتج به پرونده های متعدد بیشتری می شود.»

بنیانیان با بیان اینکه خانواده های امروز کارکرد خود را از دست داده اند، ادامه داد: «خانواده از منظر نظری باید تامین نیازهای فیزیولوژیک زن و شوهر را پاسخ دهد؛ این مسئله در آرامش جامعه بسیار اهمیت دارد که آسایش اعضای خانواده را نیز درپی دارد.»

وی گفت: «شبکه های اجتماعی به عنوان یک رقیب تلقی می شوند و رسانه ملی به عنوان یک ابزار مداخله گر باید آثار و پیامدهای منفی این شبکه ها را کاهش دهد و امکان مدیریت را مهیا سازد.»

بنیانیان در توضیح این مطلب افزود: «بایستی یک اتاق فکر متشکل از بهترین نیروهای رسانه و اندیشمندانی خارج از این مجموعه دائما در حال تحقیق و ایده پردازی باشند تا خط مشی رسانه ملی در این حیطه مشخص شود؛ اما بنظر می رسد بهره مندی از این ظرفیت مغفول مانده است.»

این تحلیلگر حوزه فرهنگی توجه به باید ها و نبایدها در رسانه را از الزامات دانست و افزود: «صداوسیما باید از تعصبات دور شود و به هر نحوی اقدام به جذب مخاطب نکند!»

در ادامه این گفت وگوی فرهنگی در رادیو گفت وگو فردین ارژنگی، رئیس شعبه 20 دادگاه تجدید نظر خانواده در استان تهران با اشاره به نقش رسانه در جدایی و یا نزدیکی بیشتر زوجین اظهار کرد: «تلویزیون به عنوان جعبه جادو، فارغ از اینکه نسبتی با خانواده داشته باشد؛ یکی از اعضای خانواده تلقی می شود که این حضور بصورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار است.»

وی تصریح کرد: «درباره افزایش آمار طلاق نگرانی هایی از سوی رسانه مطرح می شود. رسانه ملی در دهه 50 فرزند کمتر را تبلیغ کرده است و این باز خورد در دهه 50 برهم خورده است.»

ارژنگی در توضیح این مطلب افزود: «در دهه 60 کثرت اولاد در دستور کار بوده است؛ بنابراین امروز باید شاهد افزایش آمار طلاق باشیم.»

مرتبط با این خبر

  • مفهوم حریم خصوصی در فرهنگ و جوامع مختلف، متفاوت است

  • خانواده مهم ترین شبکه اجتماعی است

  • ورود به فضای مجازی به منزله یک زندگی دوم است

  • تدبیری برای دیپلماسی عمومی در فضای مجازی نداریم

  • برخوردهای سلبی باعث دور شدن از موقعیت استفاده صحیح از فناوری در مدارس می شود

  • تا زیرساخت ها فراهم نشود با هیچ طرح و لایحه ای، طلاق کاهش نخواهد یافت

  • نمی گویم پیشگیری از بحران تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی شدنی نیست ولی بسیار سخت است

  • ایجاد ارتباط بی هدف در فضای مجازی موجب بروز آسیب می شود

  • شبکه های اجتماعی داخلی به اقبال عمومی مردم نرسیده اند

  • سرمایه اجتماعی بر اساس یک فرآیند تدریجی شکل می گیرد