انعکاس چهارشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

"رسانه‌ی معتبر" خلاف جهت موج شنا می‌کند

رئیس سازمان بسیج رسانه در تفکیک رسانه‌های رسمی و غیررسمی، رسانه‌ای را معتبر دانست که خلاف جهت عموم دیگر رسانه‌ها که درپی کسب منافع شخصی هستند، حرکت می‌کند.

1399/05/25
|
08:30
|

سردار مسعود بصیری با حضور در برنامه "انعکاس" رادیو گفت‌وگو؛ در تعریف رسانه های رسمی و پاسخگو اظهار کرد: برخی رسانه ها حکومتی و برخی خصوصی و پاسخگو هستند.

وی افزود: امروزه تفکیک رسانه ای بر هم خورده است؛ کما اینکه امروز خبرنگاران رسمی رسانه ها در توئیت شخصی خود داده های قابل اعتنایی را درج می کنند.


*امروز داشتن صفحه ساده مجازی یک رسانه است


سردار بصیری یادآور شد: در گذشته رسانه داری کاری سخت و نیازمند داشتن قدرت و وابستگی به قدرت ها بود ولی امروز بسیار رسانه های معمولی در سطح جامعه، صفحه ای ساده در فضای مجازی دارند که رسانه ای رسمی محسوب شده و اخبار مندرج در آن ها، واکنش افکار عمومی را بدنبال دارد.

وی ادامه داد: این رسانه ها با اشخاص بزرگ و رسمی در کشور گفتگو کرده و تفکیک رسانه ای را بر هم زده است.

رئیس سازمان بسیج رسانه این شیوه افراد را با دنیای جدیدی از رسانه روبرو می سازد و مخاطبان بسیار زیاد این رسانه ها به سمت منابع خبری سوق داده می شوند. [منابعی که دیگر رسانه نبوده و صرفا یک فرد هستند.]


*مخاطب دنبال رسانه هایی با درجه اعتبار بالاست


سردار بصیری گفت: امروز منبع خبر، پاسخ گو بودن و استقلال رسانه اعتبار بخش است. در این میان بسیاری رسانه های بزرگ در دنیا فاقد مشروعیت هستند.

وی افزود: این ها با درج خبر، اعتبار خبر را [با افول روبرو می کنند] و فاکس نیوز یکی از همین رسانه هاست. بگونه ای که وقتی فاکس نیوز خبری را درج می کند، مخاطب منتظر تایید آن خبر در رسانه ای با درجه اعتبار بیشتر است.

رئیس سازمان بسیج رسانه خاطرنشان کرد: اگر قصد داریم رسانه ای مورد استقبال عمومی قرار گیرد، باید بر موج سوار شویم. خلاف جهت موج شنا کردن، مخاطبان را می ریزد اما به آن رسانه اعتبار می دهد.

دسترسی سریع
انعکاس