انعکاس چهارشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

احزاب سیاسی چگونه «طنز رسانه‌ای» را کمرنگ کردند؟

سردبیر «ماهنامه راه راه» در خصوص بهره برداری اهالی رسانه از «طنز» به رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: طنز قبل و بعد از انقلاب تا دهه 70 رواج خوبی داشت ولی بعد از آن رو به نزول و کمرنگ شدن پیش رفت.

1400/10/25
|
12:50
|

بهزاد توفیق فر با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه «انعکاس» ضمن ارائه تعریفی از طنز اظهار کرد: این ژانر به تنهایی رسانه ای بوده و این گونه نیست که در رسانه معنا یابد.

طنز خود به خود یک پیام را منتقل می کند و تاثیر می گذارد. در این میان توقعی که از رسانه داریم، از طنز نیز برداشت می شود و آن اینکه، در مخاطب تغییر رفتار پدید آورد.

وی معتقد است رسانه ها درپی تغییر رفتار در مخاطبان خود هستند که قبل از آن باید انتخاب گری را بر اساس سلیقه ذهنی و دانش بروز دهند.

توفیق فر در ادامه راه های مختلفی که پیش روی طنز قرار می گیرد را به عنوان یک ذوق و قریحه تعریف کرد که باید از سوی طنز پردازان رسانه ای در نظر گرفته شود. در این میان هر تناقضی دیده شود، می توان با طنز آن را بزرگ نمایی کرد و دیدن و تشخیص این تناقض نیازمند ذوق و قریحه است.

وی افزود: طنز به نوعی با هنر سر و کار دارد و ورود به این حوزه قبل و بعد از انقلاب -تا دهه70- کمی راحت تر بود ولی امروزه ورود به این ژانر به شدت با سختی رو به رو شده است.

از دیگر سو اساتید این حوزه کم حوصله تر شده اند و کمتر این گونه را برای رسانه انتخاب می کنند.

توفیق فر معتقد است طنز مطبوعاتی در ایران دارای سه نقطه اوج بوده است که شامل مشروطه، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا دهه 70 تعریف می شود و مردم همواره یک طرف طنز بوده اند.

اغلب طنز پردازان در حقیقت به طرفداری از مردم مشکلی را مطرح می کردند و برای آن راه حل ارائه می دادند ولی کم کم که گروه بندی و مرز های سیاسی در جامعه شکل و شدت گرفت، طنز نیز به سمتی حرکت کرد که منافع حزب یا عقیده خاصی را تبیین نمود یا از آن دفاع کرد و در این راستا مردم از این مسیر حذف شدند.

طبیعتا مسئولانی که مخاطب طنز قرار گرفتند، شروع به واکنش نشان دادن کردند و از این رو طنز رسانه ای، فرو نشست و کمرنگ شد. هرچند همچنان تاثیر گذاری های خود را دارد و با شیوع فضای مجازی، دست به موج آفرینی نیز می زند.

وی همچنین در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد: نشریه «گل آقا» با وجود انتشار بهترین مطالب طنز اما گسترش امروزی را نداشت.

دسترسی سریع
انعکاس