صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

متخصص اپیدمیولوژی و استاد دانشکده دامپزشکی تهران گفت: حدود هزار پاتوژن داریم که به طور مشترک بین انسان و دام بیماری ایجاد می کند.

علیرضا باهنر در برنامه «روزنه» رادیو گفت و گو به مناسبت روز دامپزشکی درباره جایگاه دامپزشکی گفت: اگر به محیط به شکل جامع نگاه کنیم، انسان یکی از اجزای آن است و این محیط محل زندگی سایر جانوران نیز هست.

باهنر با اشاره به اینکه در این محیط انواع موجودات را اعم ماکرو ارگانیسم و میکرو ارگانیسم داریم، افزود: برای یک باکتری فرقی ندارد میزبان آن چند موجود هستند که انسان هم در آن قرار می گیرد. باکتری سالمونلا در محیط دستگاه گوارش و روده های حیوانات و انسان زندگی می کند.

این استاد دانشکده دامپزشکی تهران عنوان کرد: حدود هزار پاتوژن داریم که به طور مشترک بین انسان و دام بیماری ایجاد می کند. اگر کلیت محیط را سالم نخواهیم، هیچکدام از اجزای محیط سالم نخواهد بود.

او با بیان اینکه دامپزشکان دنیا در خصوص یک مفهوم جالب صحبت می کنند، افزود: این دامپزشکان می گویند که ما یک جهان داریم، اما یک سلامت بیشتر نداریم و برای سلامت سه رکن سلامت انسان، حیوان و بهداشت محیط تعریف کرده اند.

باهنر با اشاره به اینکه روز 12 آبان به نام سلامت جهانی نامگذاری شده است، بیان کرد: جای این وجود دارد که به مباحث کلان توجه و درباره آن صحبت کنیم. جامعه ما تشنه این مباحث است و بخشی نگری در آن بیداد می کند و این باعث از دست رفتن منابع و شیوع بیماری می شود.

استاد دانشکده دامپزشکی تهران در خصوص اهمیت نقش موجوداتی که در زندگی روزمره از آن غافلیم، گفت: این موجودات در حیات خودشان در محیط زیست برای ما یا نقش غذایی دارند یا اگر منشأ غذا دارند، نقش مهمی در پایداری سیستم دارند.

مرتبط با این خبر

  • 5 هزار مگاوات انرژی های پاک تا پایان برنامه ششم توسعه باید محقق شود

  • تنوع زیستی مثل بیمه پایداری زیستی را تضمین می کند

  • بایوگاز دریایی از انرژی را برای ما ایجاد می کند

  • خودبیمار انگاران از اضطراب و افسردگی رنج می برند

  • تکلیفی برای فرهنگ پسماند در مراکز آموزشی تعیین نشده است

  • راحتی فرد مهمترین موضوع در استفاده از کفش است

  • ارتباط تنگاتنگی بین ژن و توانایی ورزشی افراد برقرار است

  • آگاه به مقدار استفاده از آنزیم ها برای پاکسازی لباس باشیم

  • آنتن های امواج ماکروویو را در یکسال گذشته بومی سازی کردیم

  • هر نوع افزودنی مجاز نیست و باید حد مصرف رعایت شود