روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

گفت‌وگو با متخصص خون‌شناسی؛ همه آنچه که باید در مورد گروه‌های خونی بدانید

مجید مختاری، دکترای تخصصی خون‌شناسی و علوم انتقال خون گفت: گروه خونی غالب در کشور ما O است ولی گروه خونی AB راحت‌تر می‌توانند خون دریافت کنند.

1399/02/27
|
11:27

عضو هیئت مدیره و بازرس اصلی انجمن علمی هماتولوژی آزمایشگاهی ایران درمورد اینکه گروه‌های خونی بر اساس چه فاکتورهایی تقسیم می‌شوند، در «روزنه» رادیو گفت‌وگو تشریح کرد: گروه‌های خونی ساختارهای آنتی‌ژنی در سطح گلبول‌های قرمز و سایر سلول‌های بدن هستند. بر اساس ژنتیکی که افراد دارند آنتی‌ژن‌های مختلف بر سطح گلبول‌های قرمز بیان و بارگذاری می‌شوند که ساختارهای بسیار ساده هستند و ترکیبات قندی دارند.

وی ادامه داد: ساده‌ترین و پایه‌ترین گروه خونی، گروه O است که این پایه در سطح گلبول‌های قرمز و ژن آن در تمام افراد وجود دارد؛ به استثنای برخی از افراد که جزو گروه‌های خونی نادر هستند مثل O بمبئی که یک قند کمتر دارد.

مختاری عنوان کرد: گروه O می‌تواند به همه گروه‌های دیگر خون اهدا کند چون کمترین آنتی‌ژن را دارد اما این گروه به گروه O بمبئی نمی‌تواند اهدا کند.

او اظهار داشت: افرادی که یک ساختار قندی اضافه‌تر داشته باشند گروه خونی A ، افرادی که گالاکتوز داشته باشند گروه خونی B و افرادی که ژن آنها بیان‌کننده این دو قند با یکدیگر باشد گروه خونی AB را خواهند داشت.

مختاری درباره فاکتور مثبت یا منفی بودن گروه‌های خونی نیز توضیح داد: یک ساختار پروتئینی است که در ژن متفاوتی بیان می‌شود و بر اساس توارثی که وجود دارد و همچنین بروز آنتی‌ژن D، افراد به گروه خونی مثبت و منفی تقسیم می‌شوند.

عضو هیئت مدیره و بازرس اصلی انجمن علمی هماتولوژی آزمایشگاهی ایران با اشاره به اینکه گروه خونی AB راحت‌تر خون دریافت می‌کند، در رادیو گفت‌وگو تصریح کرد: بر اساس اینکه گروه خونی هر فردی چیست و کدام یک از ساختارهای آنتی‌ژنی را دارد بدن ما علیه ساختارهای آنتی‌ژنی‌های خودی، پادتن نمی‌سازد.

او افزود: کسی که گروه خونی او A است علیه ساختار آنتی‌ژنی گروه B آنتی‌بادی می‌سازد لذا به این شخص نمی‌توان خون گروه B را زد و کسی که گروه خونی او O است علیه ساختار آنتی‌ژنی A و B پادتن می‌سازد و هیچکدام از این خون‌ها را نمی‌توان به او زد. کسی که AB باشد چون هر دو را دارد و O نیز که اساس آنها بوده علیه هیچکدامشان پادتن نمی‌سازد لذا از همه گروه‌ها می‌تواند خون دریافت کند.

مختاری در پایان یادآور شد: در کشور ما گروه خونی O غالب است.

دسترسی سریع
روزنه