روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

کارت دیجیتالی واکسن باید از روز اول صادر می‌شد

حسن ابوالقاسمی در رادیو گفت‌وگو گفت: وزارت بهداشت و درمان ساماندهی مراکز واکسیناسیون را بسیار دیرتر از موقع مقرر مورد توجه قرار داد.

1400/06/23
|
08:48
|

برنامه «روزنه» با موضوع بررسی ضرورت ساماندهی و یکپارچه‌سازی مراکز واکسیناسیون کرونا، در ارتباط تلفنی با دکتر حسن ابوالقاسمی (عضو ستاد ملی مقابله با کرونای استان تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

حسن ابوالقاسمی در مصاحبه تلفنی با برنامه «روزنه» گفت: وزارت بهداشت و درمان ساماندهی مراکز واکسیناسیون را بسیار دیرتر از موقع مقرر مورد توجه قرار داد.

وی افزود: ما برای تجهیز و توسعه خدمات مراکز واکسیناسیون می‌توانیم کادر اداری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و کارکنان بسیج و سپاه پاسداران را ساماندهی و هماهنگ کنیم.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونای تهران ادامه داد: صدور کارت دیجیتالی تزریق واکسن باید از اولین روزهای تزریق انجام می‌شد.

دسترسی سریع
روزنه