تقاطع فرهنگ پنجشنبه ها از ساعت 18:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

تقاطع فرهنك (اصلي)

شاعر و مترجم مقاومت با اشاره به جاودانگی شعر و ادب فلسطین اظهار كرد: عشق به زن و سرزمین در شعر فلسطین درهم آمیخته است

غلامرضا امامی در مصاحبه با برنامه "تقاطع فرهنگ" بیان کرد: «فلسطین جغرافیایی است که به صورت تاریخ در آمده؛ ای سرزمین به ناحق اشغال شده و بیش از یک میلیون نفر از مردم فلسطین به دلیل ظلم صهیونیست ها آواره شدند.»

1398/03/10
|
11:37
|

وی افزود: «هر آزاده ای در هر سوی جهان این غم را بر نمی تابد؛ گذشته از انعکاس این درد در آثار ادیبان عرب و فلسطینی، در سراسر جهان به این ندای آزادگی در قالب شعر و نثر پاسخ داده شده.»

امامی ادامه داد: «در این میان باید سهم بزرگ شاعران و نویسندگان این خاک پاک را از یاد نبرد که در قله ی آن، غسان کنفانی می درخشد؛ هر چند عمر درازی نکرد و در 36 سالگی به شهادت رسید.»

وی که از مترجمان این نویسنده عرب زبان است، ادامه داد: «فضای قصه اول مجموعه او –که البته هیچگاه به کشورمان سفر نکرده-، در ایران می گذرد و قهرمان زن این داستان به نام لیلی به عمر خیام دلبستگی داشته.»

امامی افزود: «وقتی لیلی پرواز می کند، قهرمان مرد نیز حرکت کرده و خود را بر مزار خیام می رساند. این قصه موجب درخشش غسان کنفانی شد و جایزه اول نویسندگان عرب را نیز بدست آورد.»

وی در پاسخ به این سوال که نگاه شاعرانه تا چه میزان در قوت یافتن شعر فلسطین تاثیر گذار بوده است، گفت: «شعر فلسطین بر سه پایه استوار است؛ نخست عشق است و عشق به زن و سرزمین در هم آمیخته شده است.»

امامی دومین ویژگی شعر فلسطین را طنز دانست که دشمن و کارگزاران آن را به سخره می گیرد و با نیشخند با آن رو به رو است.

وی ادامه داد: «ستیز سومین ویژگی است ولی در همه جنبه های شعری فلسطین -که سرآمد شاعران آن نیز، محمود درویش است- زیست شاعرانه با مردم همسان و همدوش است.»

امامی با بیان اینکه شعر و ادبیات فلسطین از شعار زدگی دور است، افزود: «به هیچ عنوان رنگی از شعار در نوشته ها و اشعار فلسطین دیده نمی شود و همین دلیلی بر جاودانگی این آثار هنری است.»

وی خاطرنشان کرد: «این شعرا زبان مردم و آئینه ای رویاروی مردم هستند که آلام و آرزوهای آنان را با زبان ظریف هنرمندانه بیان می کنند؛ لذا این هنرمندان در جنبش آزادی مردم شریک هستند.»

دسترسی سریع
تقاطع فرهنک (اصلی)