صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 19:000 به مدت 90 دقیقه

مترجم کتاب "فاصله ای به اندازه سه اینچ" درباره ماهیت درونی این اثر گفت: در خواندن اشعار پل استر با نوعی پیچیده گویی و پست مدرنیسم و فروپاشی هویت بشر در جهان مدرن مواجه هستیم.

ساناز محب در ارتباط تلفنی با برنامه "تقاطع فرهنگ" در رابطه با ترجمه مجموعه اشعار "پل استر" به رادیو گفت وگو اظهار داشت: «کتاب فاصله ای به اندازه سه اینچ شامل مجموعه اشعار پل استر شاعر معاصر امریکایی است. اغلب این نویسنده را رمان نویس می دانند و 20 اثر وی به زبان فارسی ترجمه شده است.»

وی با اشاره به ویژگی اشعار این شاعر پست مدرن افزود: «در اشعار او با نوعی پیچیده گویی و پست مدرنیسم و فروپاشی هویت بشر در جهان مدرن مواجه هستیم؛ چنانچه گویی بشر دیواری میان خود و حقیقت وجودی کشیده است.»

محب ادامه داد: «این کتاب در 7 فصل و 175 صفحه سروده شده است و ترجمه آن حدود یکسال طول کشید.»

این مترجم با اشاره به اینکه در دوران برگردان این اشعار با آن زندگی کرده است، افزود: «یکی از ویژگی های بارز کتب رمان –پلیسی جنایی- او اینست که معما در پایان داستان حل و فصل نمی شود ولی اشعار او مضمونی فلسفی و روایی دارد و بیشتر به جزئیات نگریسته است.»

محب لایه لایه بودن را از ویژگی های کتاب شعر "پل استر" دانست و گفت: «در ترجمه این اثر از کمک دوستانی همچون رویا روزبهانی و احمد پوری استفاده کردم.»

وی در رادیو گفت و گو ادامه داد: «در حال تحقیق درباره 5 شاعر دیگر نیز هستم تا یکی از آن ها را برای ترجمه بعدی انتخاب نمایم.»

محب خاطرنشان کرد: «یکی از بهترین رخدادها در حوزه شعر و ترجمه، برگزاری کلاس های ترجمه و شعر است تا مردم ما میان شعر خوب و بد تمیز دهند.»

مرتبط با این خبر

  • چاپ کتاب ارزان ترین ژست فرهنگی افراد تازه کار در حوزه شعر

  • ولنگاری ادبی در فضای مجازی نمود پیدا کرده است

  • انتظار از یک دانشگاهی برای تغییر در ادبیات و شعر، انتظار غلطی است

  • مولانا؛ سراینده آیاتی شگرف است

  • گزیده گلستان سعدی اولین اشعار ترجمه شده ایرانی در اروپاست

  • شعر و ادب فارسی در آوردگاه بسیج اهمیت بسزایی دارد

  • دانشگاه و شعر با یکدیگر قهر هستند

  • وظیفه ادبیات؛ تبیین تفاوت های جنگ و دفاع مقدس

  • تصویر انسان امروز در آئینه شعر متجلی است

  • حافظ معتقد است نباید از تقیُد شرعی استفاده ابزاری کرد