صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:10 به مدت 5 دقیقه

در برنامه گوشه هایی از تاریخ پهلوی عنوان شد: در نوامبر 1963 اسدالله علم به دلیل خدماتی برای دولت انگلیس انجام داده بود از ملکه مدال افتخار دریافت می کند.

برنامه گوشه هایی از تاریخ پهلوی با موضوع بررسی یادداشت های اسدالله علم، با حضور جواد منصوری (کارشناس تاریخ پهلوی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه جواد منصوری با اشاره به تاریخ نوامبر 1963 میلادی در ایران، گفت: اسدالله علم در این تاریخ به دلیل خدماتی برای دولت انگلیس انجام داده بود از ملکه مدال افتخار دریافت می کند.

وی افزود: اسدلله علم یکی موفق ترین جاسوس های غرب در طی دو قرن گذشته در ایران بوده است، چرا که علم در فاصله زمانی بسیار کوتاه عمق فعالیت های زیادی را با انگلیس داشته باشد.

این کارشناس تاریخ ایران با اشاره به فعالیت کمیسیون غیر رسمی سه نفره برای انتخاب نمایندگان مجلس، عنوان کرد: وظیفه این کمیسیون تا زمانی که اسدالله علم زنده بود در انتخابات مجلس ادامه یافت.

وی با اشاره به این که تمامی مقامات ایران باید مطابق نظر اسدالله علم فعالیت می کردند، عنوان کرد: اسدالله علم در کمیسیون غیر رسمی انتخابات مجلس چنان نفوذی داشت که شخصی مانند فردوست در این کمیسیون رای چندان مهمی به حساب نمی آمد.

جواد منصوری افزود: بسیاری از وزرا و مقامات برای دیدن شاه یا اطلاع از نظر وی باید از طریق اسدالله علم اقدام می کردند.

وی اضافه کرد: از سال 1341 به بعد اسدالله علم رابط مطلق شاه و مجموعه دستگاه های حاکمیت رژیم پهلوی به شمار می آمد.

فایل صوتی این برنامه از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، لازم به ذکر است که برنامه گوشه هایی از تاریخ پهلوی هر روز سال 13:10 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • می خواستند تبلیغ اسرائیل برای ایران محرمانه بماند

  • شاه در جشن های 2500 ساله تصور می کرد یک امپراطور است

  • هزینه تراشی های مادر فرح برای دربار پهلوی

  • روابط خارجی رژیم پهلوی یک طرفه بود

  • اسدالله علم جدایی بحرین را دفع دردسر می دانست

  • شاه اجرای دستورات آمریکا را الزامی می دانست

  • اسدالله علم جاسوسی انگلیس را هیچ گاه تکذیب نکرد

  • ساواک اسدالله علم را فردی عیاش معرفی می کند

  • مرور کتاب خاطرات اسد الله علم با موضوع تاریخ پهلوی

  • اسداله علم به منافع انگلیس در ایران توجه ویژه ای داشت