ساز بانگ ویژه برنامه موسیقی جشنواره فجر از ساعت 20:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو گفت و گو

ساز بانگ

هدایت زاده: موسیقی حماسی و عاشقانه در دوره ساسانی رواج داشته است

مدرس دانشگاه بیان کرد: قدمت موسیقی ایران به پیش از ورود اسلام بر می گردد و سنت شفاهی با دوره ساسانی همخوانی داشته که شاهد موسیقی های عاشقانه و حماسی در این دوره هستیم.

1397/11/28
|
12:53
|

ویژه برنامه «سازبانگ» رادیو گفت و گو با موضوع تاثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی در موسیقی ایران در طول چهل سال و با حضور نکیسا هدایت زاده مدرس دانشگاه و موسیقیدان به روی آنتن رفت.

نکیسا هدایت زاده در آغاز با بیان اینکه موسیقی بدون تردید با فرآیندهای اجتماعی در ارتباط است، گفت: اگر موسیقی را وجهی از فرهنگ بدانیم و فرهنگ را در بستر اجتماع بررسی کنیم، نمی توانیم بپذیریم فرآیندهای اجتماعی تغییر کنند اما فرهنگ و موسیقی به عنوان مصداقی از فرهنگ، بدون تغییر بماند.

وی اشاره کرد: در چهل سال گذشته شاهد فرآیندهای اجتماعی متغیر بودیم و موسیقی نیز به عنوان وجهی از فرهنگ دستخوش تغییر شده است. در ابتدای انقلاب، موسیقی به عنوان یک عامل تهییج کننده و ابزاری در دست آن ها، سبب اتحاد ملی شد و این انقلاب را رقم زد.

این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: با آغاز جنگ، نوحه ها و آثاری در این زمینه خوانده و اجرا شد که باعث تهییج جوانان شد تا بتوانند جبهه های جنگ را پیش ببرند. در دوره سازندگی، موسیقی دور از این فضاها قرار گرفت و در یک بی زمانی و بی مکانی به حوزه عرفان رفت تا آرامشی که جامعه در آن دوران نیاز داشت را ایجاد کند.

این موسیقیدان در گفتگو با رادیو گفت و گو با تصریح بر اینکه در دوره اصلاحات شاهد بودیم در موسیقی یک شکوفایی صورت گرفت، اظهار کرد: در آن دوره، جنبش های متنوعی در این زمینه شکل گرفت و تا به امروز به دلیل وجود رسانه های جمعی و ارتباطات گسترده، موسیقی همچنان در ژانرهای گوناگون، این پویایی را ادامه داده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موسیقی ایران بین برهه 3 تا 5 هجری قمری از موسیقی یونانی تاثیر پذیرفت، عنوان کرد: در دوران خلافت بنی امیه و بنی عباس، نهضت ترجمه رخ داد و آثاری از زبان های یونانی و سوریانی ترجمه شد و به همین جهت شاهد اثرگذاری این فرهنگ ها بودیم.

هدایت زاده در عین حال خاطرنشان کرد: قدمت موسیقی ایران، به پیش از ورود اسلام بر می گردد و سنت شفاهی داشته است. وقتی تاریخ موسیقی ایران را نگاه می کنید و ایران باستان را می بینید، شاهد هستیم سنت شفاهی با دوره ساسانی همخوانی داشته است و شاهد موسیقی های عاشقانه و حماسی در این دوره هستیم و در واقع این سنت شفاهی بود که تا قبل از ورود اسلام، موسیقی را ساری و جاری قرار داده بود.

وی اشاره کرد: بعد از ورود اسلام به واسطه نیاز مسلمانان به سایر علوم از جمله علم طب و کشاورزی، علوم از یونانی به عربی ترجمه شد و چون موسیقی بخشی از علوم ریاضیات بود، همراه حساب، هندسه و نجوم به زبان عربی ترجمه شد.

دسترسی سریع
ساز بانگ