صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 55 دقیقه

یک کارشناس سیاسی مطرح کرد : بینش سیاسی و آگاهی مردم در این برهه از تاریخ بی نظیر است وهمین موضوع زمینه صدور بیانیه "گام دوم "را فراهم کرده است.

برنامه " گام دوم " با موضوع تحلیل و واکاوی ابعاد و واقعیتهای اجتماعی و سیاسی جریان ساز بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری با حضور رضا حسینی ، دکترای اندیشه سیاسی روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

رضا حسینی در آغاز گفت و گو با برنامه گام دوم با تاکید بر نحوه شکل گیری هویت ملی، اظهار کرد: از زمان به روی کار آمدن صفویه هویت جدیدی با عنوان " هویت شیعی ایران " شکل گرفت. در آن زمان علمای شیعی برای ایجاد ظرفیت اندیشه ای و معرفتی دعوت شدند و در آن زمان رواج اندیشه فقهی شیعی از اهمیت زیادی برخوردار بود.

وی ادامه داد: این جریان در طول تاریخ ادامه یافت تا اینکه رفتار سیاسی و فقهی عمق بیشتری در میان مردم پیدا کرد تا اینکه در دوره قاجار یک جامعه مذهبی و فقهی را شکل داد.این سرمایه اجتماعی و جامعه مذهبی در دوره رضاخان دچار تغییر و تحول شد و این تغییرات به دوره پهلوی تداوم یافت.

این کارشناس اندیشه سیاسی تاکید کرد : تضمین تداوم حکومت پهلوی با از بین بردن سرمایه اجتماعی اصیل ایرانی و روحانیت محقق می شد. بخشی از این شکاف ایجاد شده توسط انقلاب اسلامی پر شد اما بخشی از این شکاف با دشمنی های فعلی و مشکلاتی که داخل نظام وجود دارد هنوز پابرجاست.

حسینی در گفت و گو با برنامه گام دوم رادیو گفت و گو افزود : پیش از انقلاب ، دارای یک ساختار دیوان سالاری فاسد و مریض بودیم ، در حالی که با انقلاب اسلامی شاهد ظهور ساختارهای کارآمد مانند بسیج و کمیته امداد هستیم.

وی در ادامه مطلب فوق گفت : برخی از ساختارهای گذشته در جمهوری اسلامی حفظ شده اند و برخی از بین رفته اند و همچنین بعضی از افراد در ساختارهای تغییرشکل یافته از گذشته پابرجا هستند. به دلیل وجود همین ساختارها و افراد رهبری جوانان را مورد خطاب قرار می دهند.

این کارشناس سیاسی با تاکید بر اینکه تا پیش از انقلاب ، جامعه اسلامی به کمال خود نرسیده است ، عنوان کرد : در تاریخ ایران حضور مردم در جریان های سیاسی برای مشخص شدن سرنوشت خودشان تنها در انقلاب اسلامی دیده می شود. به معنای دیگر چنین بینش سیاسی در این اندازه در گذشته وجود نداشته است.

حسینی خاطرنشان کرد: در طول ادوار تاریخ چنین خواستی از سوی مردم مطرح نبوده است چرا که مردم به آگاهی لازم نرسیده بودند.بنابراین بی نظیر بودن رابطه میان رهبر و مردم نسبت به گذشته از یک سو و بینش بالای افراد جامعه و آمادگی آنها از سوی دیگر زمینه ساز صدور بیانیه توسط رهبری بوده است.

مرتبط با این خبر

  • بیانیه گام دوم به نا امیدان هشدار می دهد

  • در گام دوم انقلاب هیچ بن بستی پیش روی جامعه نیست

  • جوان ایده پرداز؛ مخاطب پیام ویژه رهبری است

  • بیانیه گام دوم؛ مشتی محکم بر دهان 2030

  • بیانیه گام دوم را نباید به دولت ها منتسب کرد

  • رهبری در بیانیه گام دوم مفهوم "پیچ تاریخی" را تبیین کردند

  • بیانیه گام دوم ریشه در مبنای عمیق قرآنی دارد