صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

یک کارشناس تحلیل گر مسائل سیاسی و تاریخی بیان کرد: ریشه جنایتی که در خرداد 1342 اتفاق افتاد به سیاست های آمریکا و انگلیسی و به طور کلی غربی ها بر می گردد که باعث شد شاه بیش از پیش مستبد شود.

یک کارشناس تحلیل گر مسائل سیاسی و تاریخی بیان کرد: ریشه جنایتی که در خرداد 1342 اتفاق افتاد به سیاست های آمریکا و انگلیسی و به طور کلی غربی ها بر می گردد که باعث شد شاه بیش از پیش مستبد شود.

برنامه «نهضت جاری» رادیو گفت و گو با موضوع سالروز قیام 15 خرداد و با حضور دکتر سعید صادق لو کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و تاریخی و دکتر محمد حسن سعیدی استاد دانشگاه به روی آنتن رفت.

سعید صادق لو در آغاز با بیان اینکه جغرافیای ایران باعث شده، همیشه نگاه طمع کشورهای غربی به ایران باشد، گفت: از شهریور 1320 تا انقلاب اسلامی سه دوره تاریخی را شاهد هستیم؛ از این سال تا 1332 گذار از حکومت خودکامه به نظام بروکراتیک اقتدارگرا است زیرا در سال 1320 محمد رضا پهلوی روی کار آمد و هنوز استبداد پدرش را نداشت.

وی ادامه داد: بازه زمانی دوم از هنگام کودتا تا خرداد 1342 است که در این زمان حاکمیت نظام بروکراتیک اقتدارگرا تثبیت شد زیرا نهادهای مختلف در این زمان فعالیت می کرد و دربار و شخص شاه اختیارات خود را داشتند. از سال 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی نیز گفتمان «کورپوراتستی اقتدارگرا» است یعنی در این سال ها، مغز نظام اقتدارگرا پادشاه بود که حتی روی کوچکترین وقایع نیز تمرکز می کند.

این کارشناس سیاسی در گفتگو با رادیو گفت و گو با بیان اینکه قیام 15 خرداد باعث ایجاد یک نوع اقتدارگرایی در شاه شد، اظهار کرد: شخص شاه در این بازه بسیار مستبد شد زیرا سرکوبی که او در این قیام انجام داد فکر کرد، فرد قدرتمندی است و به او یک ابهت پوشالی داد که خیلی زود فرو ریخت.

این تحلیل گر مسائل سیاسی و تاریخی تصریح کرد: ریشه جنایتی که در خرداد 1342 اتفاق افتاد به سیاست های آمریکا و انگلیس و به طور کلی غربی ها بر می گردد که باعث شد شاه بیش از پیش مستبد شود.

محمد حسن سعیدی در ادامه با بیان اینکه 15 خرداد نهضتی است که باعث آغاز انقلاب اسلامی شد، گفت: قیام 15 خرداد به واسطه امام خمینی رهبری و رشد داده شد و در نهایت در 22 بهمن سال 1357 به پیروزی انقلاب اسلامی رسید.

وی بیان کرد: قیام 15 خرداد اساسا مبتنی بر نیازهای انسان است. وقتی در جامعه، استبداد به نهاد و فطرت انسانی فشار می آورد و باعث ایجاد موقعیت نامناسب می شود، در درون انسان نیازهایی ایجاد و انگیزه هایی برانگیخته می شود که منتهی به یک نوع اعتراض به وضعیت موجود می شود. در حادثه 15 خرداد به نوعی تراکم نارضایتی خودش را نشان داد هر چند در طی 15 سال این اعتراضات سرکوب و کنترل شد اما در نهایت سنت الهی تحقق پیدا کرد.

این استاد دانشگاه به نقش امام خمینی در قیام 15 خرداد اشاره کرد و بیان داشت: امام خمینی این جریان را سمت و سو دادند و به آن جهت بخشیدند. نگاه امام نسبت به اسلام جامع است و روی آن تاکید بسیار زیادی داشتند و اسلام را به عنوان دین نجات بخش معرفی می کردند زیرا ارزش و احترام به اسلام یک اصل است و آزادی در اسلام یک عنصر اساسی است.

وی بیان کرد: ضدیت با استبداد و دیکتاتوری از مهمترین عناصر اسلام در دیدگاه حضرت امام است و همه این موارد مبتنی بر قرآن و سیره معصومین است. اسلامی که امام می شناسد، عدالت و اخلاق و همچنین عزت فرد و اجتماع محور اساسی است.

سعیدی به جایگاه کشور در نگاه امام اشاره کرد و بیان داشت: استقلال کشور و حرکت و عظمت و همچنین اعتلای میهن اسلامی جایگاه ویژه ای داشته است و در زمان شاه، امام از این جهت که مسئولین کشور در مقابل بیگانگان احساس ضعف می کنند، بسیار ناراحت بودند و این موضوع را باعث تفرقه مردم می دانستند.

مرتبط با این خبر