چشم انداز پنجشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو گفت و گو

چشم انداز

در برنامه چشم انداز مطرح شد: 20 درصد از اقتصاد کشور باید توسط شرکت های دانش بنیان تامین شود

یک مدرس دانشگاه اظهار داشت: دستیابی به علوم جدید بدون وابستگی به سایر کشورهای جهان، موجب تولید و گسترش علوم درون زا در کشور می شود؛ به طوری که این موضوع استقلال علمی کشور را افزایش می دهد.

1396/03/20
|
11:45
|

برنامه چشم انداز با موضوع بررسی راهکارهای اقتصاد دانش بنیان در تحقق اهداف 1404 با حضور دکتر جلیل خاوندکار (دبیر انجمن پارک های علم و فناوری)، دکتر هادی ورزشکار (مدرس دانشگاه و فعال کارآفرین) و دکتر سیدتقی کبیری (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر هادی ورزشکار با اشاره به تعریف اقتصاد دانش بنیان، گفت: اقتصاد دانش بنیان، در حالت کلی به گونه ای از اقتصاد گفته می شود که ریشه در دانش داشته و جوشش آن برمبنای رشد دانش است.

وی با بیان این که اقتصاد دانش بنیان بر اساس اقتصاد مقاومتی باید درون زا باشد، اظهار داشت: اقتصاد دانش بنیان باید با استفاده از صنعت در مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیرد، درحالی که موضوع دانش نیز باید همواره به طور داخلی و بی نهایت دستخوش گسترش باشد.

این فعال کارآفرینی با اشاره به تجاری سازی علم در کشور، توضیح داد: تجاری سازی علم در کشور همواره از طریق شرکت های دانش بنیان شکل گرفته و به اقتصادی از جنس دانش تبدیل می شود.
وی همچنین در ادامه افزود: وجود اقتصاد دانش بنیان توسط شرکت های دانش بنیان یکی از اهدافی است که در سند چشم انداز 1404 مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است.

دکتر هادی ورزشکار در خصوص وضعیت اقتصادی کشور در سند چشم انداز 1404، گفت: پس از دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 باید بیست درصد از اقتصاد کشور از طریق شرکت های دانش بنیان تامین و مدیریت شود.

وی با اشاره به ویژگی های علوم دورن زا در کشور، عنوان کرد: دستیابی به علوم جدید بدون وابستگی به سایر کشورهای جهان، موجب تولید و گسترش علوم درون زا در کشور می شود. به طوری که این گسترش این موضوع استقلال علمی کشور را افزایش می دهد.

در ادامه ی برنامه دکتر جلیل خاوندکار با اشاره به نقش موثر سیاست در اقتصاد کشور، گفت: متاسفانه در کشور ایران موج و صدای سیاسی بسیار بلند است، به طوری که سایر امواج را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

وی همچنین در ادامه افزود: بسیاری از متخصصانی که از فضای سیاسی دور هستند، نباید تحت تاثیر امواج سیاسی کشور قرار بگیرد، بلکه باید با به کارگیری توان فنی خویش کار و اهداف تخصصی را پیش ببرند.

دبیر انجمن پارک های علم و فناوری در خصوص پروژه های علمی کشور، عنوان کرد: پروژه های علمی کشور همواره باید بدون در نظر گرفتن امواج سیاسی کشور فقط در مسیر پیشرفت حرکت کنند، به طوری که حتی رسانه های دولتی و موضوعاتی مانند انتخابات در کشور نباید سد راه پیشرفت یا افتتاح این پروژه ها باشند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: رسانه ی ملی باید تفکیک بین علم و سیاست در کشور را به گوش مردم و دولتمردان رسانده و با فرهنگ سازی در این زمینه موضوعات علمی را از امواج سیاسی به دور نگه دارد.

در بخش دیگر برنامه دکتر سیدتقی کبیری با اشاره به شاخص های مهم اقتصاد مقاومتی، گفت: وجود اقتصاد دانش بنیان سرعت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را افزایش داده و مسیر حرکت را هموار خواهد کرد.

وی همچنین در ادامه افزود: فاصله ی میان مراکز علمی و تحقیقی با واحدهای تولیدی و صنعتی فرصت استفاده ی مناسب از صنعت و پژوهش های صنعتی را از کشور گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که روند علمی در توسعه ی صنعت کشور روندی مطلوب نیست، عنوان کرد: برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان بودجه های حوزه ی فناوری در قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی باید افزایش یابد.

وی در خصوص نگرش و عمل واحدهای تولیدی داخلی، خاطر نشان کرد: واحد های تولیدی و صنعتی ایران با ایجاد فاصله از مراکز دانشگاهی کیفیت تولید و پژوهش خود را تقلیل داده اند.

دسترسی سریع
چشم انداز