صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه دشمنان برای ضربه زدن به عاشورا و پیام آن، با برنامه عمل می کنند، اظهار کرد: باید برای مقابله با تحریف و شبهه افکنی دشمنان، اقدامات زیربنایی را در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش انجام دهیم

برنامه «از سکوت تا بایکوت» رادیو گفت و گو با موضوع شبهات رسانه ای نظام سلطه و شبکه های هماهنگ با آن ها و با حضور دکتر منوچهر فضلی خانی عضو هیئت علمی دانشگاه به روی آنتن رفت.

منوچهر فضلی خانی در آغاز با اشاره به شبهه افکنی دشمنان، این اقدامات را حساب شده و با برنامه عنوان کرد و گفت: دشمنان با یک تفکر بر اساس رویکردهای خبیث شان، این برنامه ها را طراحی و مدیریت می کنند. طبیعتا فلسفه و اهداف این اقدامات، تضعیف وحدت مسلمین است زیرا با وحدت و رشد مسلمانان، منافع دشمنان به خطر می افتد.

وی اضافه کرد: دشمنان اسلام تمرکز جدی بر عاشورا دارند زیرا عاشورا این جماعت را اذیت می کند. عاشورا الگوی همه انقلاب ها و سرمنشا جهش و تحول جوامع در مقابل استکبار جهانی است. عاشورا همچنین یک دانشگاه است که در میان انسان ها و مسلمانان، تحول جدی ایجاد می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه از سرمایه گذاری دشمنان برای شبهه افکنی و ایجاد انحراف در عاشورا گفت و اظهار داشت: نظریه پردازهای دشمنان تمرکز اصلی خود را بر عاشورا گذاشته اند زیرا فرهنگ عاشورا، فرهنگ ایثار، راستگویی، شجاعت، اخلاص، وفاداری و همه واژه های نیک و بلند انسانی است.

وی تصریح کرد: عاشورا، تبیین گر واژه های اصیل انسانی و الهی است و دشمن از این واژه ها و مولفه های انسانی می ترسد زیرا مانع ظهور و بروز آن ها در این قلمرو است. آن ها دوست دارند، زیبایی های این روز بزرگ را تضعیف و کمرنگ کنند. همه می دانیم سرمنشان تحولات در همه مکان و زمان ها، عاشورا است. هر انسانی که در قلمرو زیبایی ها گام بر می دارد، در جبهه امام حسین (ع) است و اگر در مقابل این زیبایی ها ایستاده و ظلم می کند، در جبهه کفر است.

فضلی خانی با بیان اینکه دشمنان برای ضربه زدن به عاشورا و پیام آن، با برنامه عمل می کنند، اظهار کرد: باید برای مقابله با تحریف و شبهه افکنی دشمنان، اقدامات زیربنایی را در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش انجام دهیم تا اثر این اقدامات خنثی شود زیرا در غیر این صورت، دشمنان همچنان به پیش خواهند آمد.

مرتبط با این خبر

  • عضویت در قوانین بین المللی حقوق مالکیت اجتناب ناپذیر است

  • تبیین راهبرد رسانه های معاند فارسی زبان در قبال دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری

  • عقب ماندگی 50 ساله سیستم آموزش و پرورش نسبت به کشور های اروپایی

  • در حوزه سواد رسانه ای ده سال عقب هستیم

  • ادبیات کاندیداها دیگر دعوا بر سرعدالت و آزادی نیست!

  • فضای مجازی بسیار فراتر از یک ابزار است

  • فضای مجازی ارتباط مخاطب و روزنامه ها را محکم می کند.

  • افزایش قدرت مقاومت؛ درپی حماسه آفرینی مردم در انتخابات!

  • تکثر طیف‌ها، نحله‌ها و سلایق سیاسی تنور انتخابات را گرم کرد

  • فضای مجازی قدرت اعتیادزایی بالایی دارد