گفت و گوی انتخاباتی یكشنبه - سه شنبه - پنجشنبه از ساعت 13:00 به مدت 20 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي انتخاباتي

یك حقوقدان: ساز و کار قانونی برای تعامل قوای سه گانه دیده شده است

یک پژوهشگر در حوزه حقوق، تاکید کرد: ساز و کار قانونی لازم در کشور برای تعامل سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه با یکدیگر وجود دارد.

1398/10/28
|
09:00
|

محمد هادی کاوه، در مصاحبه با برنامه «گفتگوی انتخاباتی» که با موضوع تعامل مجلس با سایر قوا از آنتن رادیو گفت و گو پخش می شد، با بیان مطلب فوق گفت: در جریان تعامل دو قوه مجریه و مقننه ، قانونگذار وظایفی را بر عهده مجلس جهت نظارت بر دولت گذاشته است چنان که هر کدام از نمایندگان می‌توانند از وزرا سوال کنند و ساز و کار لازم برای سوال از رئیس جمهور نیز مشخص شده است.

این پژوهشگر حوزه حقوق بیان کرد: ساز و کار استیضاح وزرا و رییس جمهور نیز در قانون اساسی پیش بینی شده است.

کاوه تصریح کرد: برای استیضاح یک وزیر امضای 10 نماینده کافی است و وزیر مربوطه نیز 10 روز فرصت دارد که با حضور در مجلس از خود دفاع کند و مجدداً از مجلس رای اعتماد بگیرد، برای استیضاح رئیس جمهور نیز امضای یک سوم نمایندگان کفایت می کند و رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخگویی به نمایندگان در مجلس حضور پیدا کند.

وی با بیان اینکه در واقع مجلس صرف نظر از وظیفه و رسالت قانونگذاری، مسئولیت نظارت عام بر قوه مجریه را نیز بر عهده دارد ،ادامه داد: از دیگر ابزار نظارتی نمایندگان دادن تذکر شفاهی و کتبی به مجریان کشور در تمام سطوح است .کاوه خاطرنشان کرد: نمایندگان می‌توانند در انجام وظیفه نظارتی خود از حق تحقیق و تفحص از بخش‌های مختلف کشور نیز استفاده کنند.

دسترسی سریع
گفت و گوی انتخاباتی