شیعه انگلیسی فرقه منسوب به صادق شیرازی

4 نفر سیاهپوش از فرقه منسوب به صادق شیرازی یا همان شیعه انگلیسی، با لباس شبیه داعشی‌ها به سفارت ایران در لندن تعرض کردند.

1396/12/20
|
10:29
دسترسی سریع