خبرگزاری خانه ملت رانت خوارها با واردات قاچاق به اقتصاد ملی ضربه وارد کرده اند

عضو کمیسیون اقصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: یک عده رانت خوار به دنبال این هستند که اقتصاد کشور را به دست بگیرند و از منظر قاچاق به تولید داخلی ضربه وارد کنند.

1396/08/17
|
10:45

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، شهاب نادری اظهار کرد: ضرورت دارد دریابیم که چرا قاچاق وجود دارد و رقمش به چه میزان است. ما نامه نگاری هایی در این خصوص به مرزهای کشوری انجام داده ایم.

نماینده مردم پاوه و جوانرود در مجلس شورای اسلامی، اذعان کرد: کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس به دنبال مچ گیری نیست و به فقط در پی پالایش است که طی آن وضعیت قاچاق کالا و ارز مشخص بشود.

نادری گفت: به دلیل اینکه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص قاچاق عمل نکرده ایم، تولیدکننده داخل در شرایط موجود قادر به تولید نیست و ما جنس های بنجل چینی رابه مناطق آزاد و ویژه وارد می کنیم و به بازار تزریق می کنیم.

عضو کمیسیون اقصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک عده رانت خوار به دنبال این هستند که اقتصاد کشور را به دست بگیرند و از منظر قاچاق به تولید داخلی ضربه واردکنند.

نادری تاکید کرد: ما در بحث قاچاق کالا خلا قانونی نداریم اگرچه در بحث واردات دارای قانون های مزاحم هستیم. مشکلات امروز ما مربوط به قانونگذاری نیست بلکه مربوط به اجرایی نشدن قانون در موضوع مبارزه با قاچاق کالاست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری کرده اند، افزود: ما در مجلس به دنبال بهبود شرایط اقتصادی از جمله حل معضل بیکاری هستیم.

به گزارش رادیو گفت و گو، عضو کمیسیون اقصادی مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه کمیسیون اقتصادی برای قاچاق چه برنامه ریزی دارد،گفت: ما در حال بررسی وضعیت استان های مختلف هستیم و بازدیدهایی از مرزها انجام داده ایم و پیگیر مبارزه با قاچاق هستیم.

دسترسی سریع