خبرگزاری مهر روش‌های علوم انسانی غربی نمی‌تواند رفتار فطری انسان را تبیین کند

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: هیچ کدام از روش های علوم انسانی غربی نمی‌تواند رفتار فطری انسان را تبیین کند و تنها خداوندی که مهندس این ساختار است، می‌تواند آن را بیان کند.

1397/05/13
|
13:08

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع گذر از علوم انسانی غربی؛ چرا و چگونه و با حضور «عبدالحمید نقره کار» عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و مدیر قطب علمی معماری اسلامی روانه آنتن شد.

عبدالحمید نقره کار در آغاز با بیان اینکه ابتدا باید دیدگاه های اسلام و قرآن و همچنین نگاه های بشری درباره انسان را مطالعه کرد، گفت: مکاتب بشری نمی‌توانند انسان را در ابعاد فطری و روحی به صورت جامع و کامل در مسیر تکامل تبیین کنند زیرا قطعا نمی توان با علم تجربی و حسی، روح را تبیین کرد.

وی با تصریح بر اینکه روح فطرت حقیقی انسان که جاودانی است، نمی‌توان توسط علوم ثابت گرا و تجربه گرای غربی و همچنین روانشناسی رفتار ثابت کرد، اظهار کرد: علوم غربی فقط می توانند وجه بالفعل انسان که حیوانیت انسان است را تبیین کنند و بر همین اساس، فروید می گوید انسان دارای عقده های جنسی است اما این قیاس عقلی است که می تواند هنجارها و ارزش های اخلاقی را بیان کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه انسان می‌تواند مشاهدات الهی داشته باشد، عنوان کرد: هیچ کدام از روش های علوم انسانی غربی نمی تواند رفتار فطری انسان را تبیین کند و تنها خداوندی که مهندس این ساختار است، می تواند آن را بیان کند و به همین دلیل 124 هزار پیامبر را فرستاده است تا استعداد الهی که تنها وجه تمایز انسان و حیوان است، بیان کنند و راه تحقق و احیای آن را برای انسان تبیین کنند.

مدیر قطب علمی معماری اسلامی تصریح کرد: بسیاری از اساتید دانشگاهی و مدیران ما نه غرب و نه اسلام را نمی‌شناسند و انسان شناسی موجود در علوم انسانی غربی را نقد نمی کنند. منابع ناب زیاد و عمیقی از علوم انسانی اسلامی چه نقلی و چه عقلی داریم که قبل و بعد از انقلاب بسیاری از مباحث را تبیین کرده اند اما هنوز ترجمه ای فکر می کنیم؛ راه حل موجود گذار از تقلید و ترجمه ای فکر کردن است و مدیران و اساتید دانشگاهی باید آن را شروع کنند.

دسترسی سریع