خبرگزاری خانه ملت: مدیران دوتابعیتی زمینه ساز موفقیت پروژه نفوذ در ایران هستند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: یکی از بسترهایی که دشمنان ما برای پیشبرد نفوذ در ایران استفاده می کنند، استفاده از افراد دوتابعیتی است و همین امر زمینه ساز موفقیت آنان در نفوذ در کشور می شود.

1397/06/12
|
12:20

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،برنامه بهارستان رادیو گفتگو با موضوع نگاهی به تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی در خصوص افراد دوتابعیتی در سطوح مدیریتی و با حضور حسن نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی به روی آنتن رفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گوی بهارستان رادیو گفتگو در این خصوص بیان کرد: پس از تهیه و تصویب طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در صحن علنی، کارگروهی در این خصوص تشکیل شد و کار خود را در این زمینه آغاز کرد.

وی ادامه داد: گزارش مفصلی در این خصوص تهیه و در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت و اسناد آن به مراجع ذی ربط ارسال شد و مطالبات این گزارش باید در دستور کار قرار گیرد.

نقوی حسینی با اشاره به برخی از موانع موجود در این بخش بیان کرد: فرصت محدود است و از طرفی دیگر امکان قرائت کلیه اسامی و تخطی ها در صحن علنی وجود ندارد کمااینکه اسناد مربوطه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موجود است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: شاید خود ما نیز قبل از ارائه این طرح باورمان نمی شد که این تعداد از افراد در این جایگاه های حساس، دوتابعیتی و چه بسا چند‌ تابعیتی هستند.

عضوکمیته تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی تصریح کرد:وزیر اطلاعات صلاحیت 210 نفر از مدیران پیشنهادی را به دلیل دوتابعیتی بودن رد کردند اما مشکل اینجاست که مفهوم دوتابعیتی در 4 بخش تابعیت مضاعف، اقامت، گرین کارت و اقامات موقت خلاصه می شود درحالیکه بیشتر به تابعیت مضاعف خرده می گیرند.

وی ادامه داد: وزیر اطلاعات معتقدند که ما تنها می توانیم درخصوص تابعیت مضاعف اظهارنظر کنیم درصورتیکه اعتقاد ما بر این است که هر مدیری که یکی از 4 مفهوم بالا را دارا باشد، دوتابعیتی محسوب می شود.

نقوی حسینی با بیان اینکه ما تئوری توهم نداریم، گفت: مقام معظم رهبری نیز تاکنون بارها به مفهوم نفوذ دشمن تاکید کرده اند بنابراین به راحتی می توان دریافت که برخی از دشمنان از طریق همین مدیران دوتابعیتی اقدام به جاسوسی در امور داخلی کشورها می کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: پروژه نفوذ جدی است و یکی از بسترهایی که دشمنان ما برای پیشبرد نفوذ در ایران استفاده می کنند، استفاده از افراد دوتابعیتی است و همین امر زمینه ساز موفقیت آنان در نفوذ در کشور ما می شود.

عضو کمیته تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی در پایان بیان کرد: نفوذ این مدیران از تولید قطعات تا انتقال مدارک و اسناد صورت می پذیرد و لازم است برای جلوگیری از خسارت های ناشی از این نفوذ، با آنان برخورد کنیم.

دسترسی سریع