ایلنا: رشد اقتصادی به معنای اشتغالزایی نیست

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در سال‌های 84 تا 95 به‌رغم رشد اقتصادی، شاهد رشد نرخ بیکاری در کشور بوده‌ایم که علت آن مربوط به عدم توسعه همگام با رشد اقتصادی بود.

1397/11/17
|
12:07

به گزارش ایلنا، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در خصوص ناهمخوانی آمار اشتغال مثبت در اقتصاد منفی، اظهار کرد: در دوره بعد از انقلاب اشتغال یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌های مختلف بوده است و انتظار می‌رفت بعد از جنگ شاهد گردش مثبتی در اقتصاد کشور باشیم که منتج به اشتغال پایدار توام با زایش ثروت و اشتغال مجدد شود.

وی افزود: بعد از یک مقطعی پس از جنگ به دلیل نوع نگاه دولتمردان به نحوه سرمایه‌گذاری و تمرکز روی اقتصاد نفتی که موجب رشد اقتصادی شده بود و توسعه‌ای به همراه نداشت، به دلیل اینکه توسعه را منتج به عدالت اجتماعی ارزیابی نمی‌کردند و تمرکزشان بر عدالت بود و با معیارهای اشتغالزایی در سطح کشور منافات داشت.

او ادامه داد: در دهه‌های مختلف رشد اقتصادی ما بسیار عالی بوده اما همراه با توسعه نبوده که این امر بیانگر این است که الزاما هر رشد اقتصادی مبین ایجاد اشتغال در کشور نیست و دولت‌ها در این خصوص ناکام بوده‌اند.

صادقی بیان کرد: در سال‌های 84 تا 95 در جریان فعالیت دولت نهم عملکردی در حوزه اشتغال شاهد نبودیم، علی‌رغم اینکه رشد اقتصای و درآمدهای سرشار نفتی بسیار خوبی داشتیم، اما همچنان شاهد روند رشد نرخ بیکاری در کشور هستیم که علت آن مربوط به عدم توسعه همگام با رشد اقتصادی بوده است.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه تغییرات نرخ بیکاری در فصول متوالی در سال‌های 93 تا 97 نشان می‌دهد که روند بیکاری در تمام فصول رو به رشد بوده، گفت: نرخ بیکاری در پاییز93 حدود 10.5 درصد بوده و در پاییز 97، 11.7 درصد شده است، در حالی که درآمد سرشار نفتی و رشد اقتصادی در این دوره داشتیم.

وی تصریح کرد: دلیل تناقض در رشد اقتصادی و نرخ بیکاری معطوف به نوع نگاه در اداره حوزه صنعت و اشتغال است. رشد اقتصادی کشور را با دلار نفتی و ارز ورودی به کشور می‌سنجیم بدون اینکه بدانیم این دلارها باید تبدیل به امکانات و تجهیزاتی برای اشتغالزایی شوند.

دسترسی سریع