انجمن سواد رسانه ای ایران: بی سوادی برخی گروه‌های مرجع؛ آفتی که به جان شبکه‌های اجتماعی افتاده

با نگاهی به رسانه های نوین در عصر تکنولوژی و تولد فزاینده شبکه های ارتباط جمعی در بعد مجازی این سوال به ذهن متبادر می شود که نسبت رسانه و دین چیست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید رسانه را به مفهوم دانش یا ابزار مورد واکاوی قرار دهیم.

1398/04/02
|
10:03

ضعف نهادهای تصمیم ساز در برابر رسانه

در این میان نظریه ای در کشور ظهور و بروز می یابد که اگر رسانه در خدمت نهادهای دینی باشد، نسبت دین و رسانه برقرار شده است. درباره این تفکر باید گفت شاخصه های رسانه ای دینی و استفاده از موضوعات دینی و مذهبی در قالب محتواهای رسانه ای متفاوت بوده و اگر یک ارگان و نهاد دینی، رسانه ای را اداره کند لزوما بدین مفهوم نیست که نسبت دین و رسانه به وجود آمده است یا خیر. اما از این نکته غافل بوده ایم که محتواهای دینی در قالب پیام ها و لایه های پنهان چه سهمی دارند. در این میان ضعف عملکرد نهادهای درونی باعث شده قدرت رسانه به مفاهیم دینی و مذهبی -حتی با در نظر داشتن چارچوب های منطقی و عقلی-، بچربد و این روند نه به دلیل ضعف دین، بلکه ناشی از ضعف عملکرد رسانه ای و نهادهای تصمیم گیرنده و تصمیم ساز این حوزه است که باعث شده ضریب نفوذ دین و پیام های دینی و ترویج مذهب در رسانه ها از جمله فضای مجازی با محدودیت همراه باشد.

تاثیر پذیری زندگی روزمره از رفتار گروه های مرجع در فضای مجازی

رفتار گروه های مرجع جامعه و سبک زندگی نوظهور بر زندگی دینی مردم تاثیرگذار است. در این میان گروه هایی که بیشترین یا دنبال کننده لایک را در فضای مجازی دریافت می کنند، به عنوان گروه مرجع شناخته می شوند.

امروز در فضای مجازی با مرجع شدن گروه ها و افرادی مواجه هستیم که بقا و ماندگاری شان در شبکه های اجتماعی منوط به این است که مخاطبین آن ها را درک و تلاش کنند این افراد در چنین فضایی باقی بمانند. این افراد در عرصه های گوناگون بروز و ظهور دارند. در مثال به توان به گروه های مجازی و بی اصالت در زمان انتخابات اشاره کرد. این گروه ها تا حدودی تاثیرگذار هستند در حالی که ممکن است مدتی بعد، از فعالیت خود اظهار پشیمانی کنند. توجه به چنین گروه ها و افرادی باعث می شود اوع نگرش های اشتباه چنین افرادی به جامعه القا شود. قطعا رفتار این افراد و سبک زندگی گروه های مرجع نوظهور بر روی زندگی دینی مردم تاثیرگذار است و لذا انتشار نوع خاصی از پوشش، گفتار و رفتار و تعامل این افراد در شبکه های اجتماعی، قطعا بر مخاطبین اثرگذار خواهد بود.

اگر فضای مجازی را شمشیری دو لبه بدانیم، می توان از این فضا برای تبلیغ دین استفاده کرد و هم می شود علیه مذهب مورد استفاده قرار داد که این مسئله به نوع کارکرد جامعه باز می گردد. کسانی که در فضای مجازی گروه مرجع هستند، به دلیل خلاء و کم کاری افرادی است که می توانند به عنوان گروه مرجع حضور و فعالیت داشته باشند، اما بنا به دلایل خاص ترجیح می دهند، وارد کارزار و بازی رسانه ای نشوند.

دسترسی سریع