سینماپرس: امروز بهترین زمان اقناع افکار عمومی جهان است

سینماپرس: رئیس سازمان بسیج رسانه گفت: در شرایط بحرانی امروز بهترین موقعیت است که افکارعمومی جهان را اقناع کنیم که ایران علی رغم تحریم 40 ساله‌اش در حوزه مدیریت مبارزه با شیوع ویروس کرونا توانسته است نسبت به برخی از کشورهای غربی بهتر عمل کند

1399/02/01
|
09:17

به گزارش سینماپرس، «مسعود بصیری» در گفت و گو با فارس، با تأکید بر اینکه جنگ نرم متصل به قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی است در تبیین ضعف های ایران در حوزه مبارزه با جنگ نرم گفت : متأسفانه در حوزه سرمایه گذاری در ایجاد ادراکی مناسب برای جهانیان در ارتباط با اندیشه ها و آرمان های جمهوری اسلامی ایران و تبیین اسلام واقعی ضعیف عمل کردیم.

این کارشناس مسائل جنگ نرم، به وجود مراکز متعدد در کشور در حوزه فرهنگی و جنگ نرم اشاره کرد و گفت: این تعدد مراکز باعث شده که برخی از فعالیت هایی که در این حوزه انجام می شود تکراری باشند در حالی که با هم افزایی می توان اقدامات جدی تری در ارتباط با موضوع مقابله با جنگ نرم انجام داد.

بصیری با بیان اینکه متأسفانه در هر بخش از کشور که پول کم می آوریم و با کمبود بودجه روبرو می‌شویم، اولین بخشی که هزینه‌های آن را کاهش می‌دهیم رسانه و حوزه فرهنگ است، ادامه داد: این در حالی است که دشمنان بیشترین سرمایه‌گذاری را در حوزه رسانه و جنگ نرم انجام می دهند.

این تحلیلگر مسائل جنگ نرم با تأکید بر اینکه دشمنان نیز در عرصه های مختلف دارای ضعف هایی هستند و ما باید ضعف های آن ها را در بحث جنگ به خوبی شناسایی کنیم، افزود: در این حوزه باید به نقاطی حمله کنیم که دشمن منتظره حمله ما نیست.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه جنگ نرم باید ضعف های دشمنان را به شکلی مناسب برجسته کنیم، خاطرنشان کرد: متأسفانه در بحث حوزه جنگ آنقدر مشغول پدافند هستیم که به این موضوعات کمتر توجه می کنیم.

بصیری همچنین با تاکید بر اینکه در حوزه فرهنگ باید دست به احیای مجدد خود بزنیم، گفت: باید کسانی که نگاه فرهنگی بر اساس اندیشه های اسلامی دارند و غرب را نیز به خوبی می شناسند، اما مجذوب غرب نیستند به صورت جدی تری در این زمینه وارد شوند.

این کارشناس مسائل جنگ نرم با بیان اینکه دشمنان در این جنگ برای رسیدن به موفقیت از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند، ادامه داد : در حال حاضر بهترین موقعیت است که افکار عمومی جهان را آگاه و اقناع کنیم که ایران علی‌رغم اینکه 40 سال است تحریم است ولی توانسته در حوزه مدیریت مبارزه با شیوع ویروس کرونا نسبت به برخی از کشور های غربی بهتر عمل کند.

وی در پایان گفت: امروز زمان حمله ایران به طرف های مقابل در حوزه جنگ نرم است.

دسترسی سریع