خبرگزاری خانه ملت رحیمی پیشنهاد داد: تشکیل کمیته تحقیق؛ جایگزینی مناسب برای طرح تحقیق و تفحص

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موارد متعدد تحقیق و تفحص در یکسال گذشته گفت: گاه نمایندگان 6 ماه درگیر یک تحقیق و تفحص می شوند؛ در حالی که با ایجاد کمیته تحقیق توسط کمیسیون یا هیئت رئیسه، بدون صرف هزینه و زمان قابل اجرا

1396/05/07
|
15:00

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علیرضا رحیمی با حضور در برنامه "بهارستان" رادیو گفت وگو ادامه داد: «در مواردی که تحقیق و تفحص مورد تقاضای نمایندگان قرار می گیرد، به صورت برنامه ریزی شده از قبل و به گونه ای اساسی پیش می رود و برخی موارد نیز متاثر از حوادثی است که اتفاق می افتد.»

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، در این راستا به حادثه معدن یا ساختمان پلاسکو اشاره کرد و افزود: «نگاه ما به عنوان یک کارشناس مبنی بر این است که تحقیق و تفحص باید تاثیری نظارتی در کل کشور داشته باشد و یک کمیسیون قادر خواهد بود کمیته تحقیق را انتخاب کند و در صورت پاسخ گویی وزیر و مسئولان مربوطه نیازمند اجرای تحقیق و تفحص کامل و جامع نخواهیم بود.»

رحیمی با اشاره به ماده 214 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمان مورد پیش بینی برای تحقیق و تفحص را 6 ماه خواند و گفت: «مجموعه ای از نمایندگان طی 6 ماه درگیر یک تحقیق و تفحص می شوند؛ در حالی که بعضا با ایجاد یک کمیته ی تحقیق توسط خود کمیسیون یا هیئت رئیسه همین کار بدون هزینه و زمانبری بیشتر قابل اجراست.»

این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطر نشان کرد: «استفاده از ابزار تحقیق و تفحص در جایی که نیازمند اجرای کامل تحقیق و تفحص نیستیم، [این طرح می تواند در دستور کار قرار گیرد که به معنای فاقد ارزش بودن این ابزار نظارتی نیست]!»

به گزارش رادیو گفت و گو، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «اگر در آستانه انتخابات نمایندگان به صورت جناحی با فراکسیونی به تحقیق و تفحص بنگرند، به نوعی سیاسی کردن این طرح است و مردم نیز این موضوع را نمی پذیرند و رفتار نمایندگان را قضاوت می کنند که این کار می تواند مجموعه کشور را یک قدم به پیش برد یا خیر!» /

دسترسی سریع