صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شیعه آنقدر منطق دارد که اگر اهل فکر بشنوند آنرا میپذیرند

رهبرانقلاب،غدیر سال گذشته: اثبات تشیع به این نیست که به بزرگان اهل سنت ناسزا گفته شود

-شیعه آنقدر منطق دارد که اگر اهل فکر بشنوند آنرا میپذیرند

-داعش از ناسزای نادانها سوءاستفاده میکند