صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دومین روز نشست بین المللی گفتگوهای مدیترانه ای در رم از اجرای کامل برجام حمایت کرد.

مرتبط با این