صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پس از برجام، با کارشکنی آمریکایی ها،بانک‌های اروپایی نه تنها پا پس کشیدند بلکه انتظارات درحد ما قبل برجام را نیز برآورده نکرده اند.

مرتبط با این