صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

نمایش ترساندن اروپا با تهدیدات ترامپ جواب داد؛ سفر رئیس جمهور فرانسه به هند و سفر وزیر اقتصاد ژاپن به اروپا نشان از یارگیری جدید و آماده شدن برای جنگ تمام عیار اقتصادی است.

مرتبط با این