صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اروپایی ها به دنبال افزایش محدودیت های هسته ای ایران و برجام 2 و 3 هستند، در حالی که تعهدات خود در برجام را به صورت جدی و کامل انجام نداده اند.

مرتبط با این