صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بررسی تاریخچه FATF و نقش آن در تحریم‌های ایران که از شبکه خبر پخش شد.