صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

به مناسبت روز خبرنگار مسئولان کشوری به سراغ خبرنگاران رفته و با آنها دیدار می‌کنند.

در یکسال کاری رسانه ها و خبرنگاران دنبال مسئولان هستند تا بپرسند و جواب بگیرند اما این روزها مسئولان به سراغ خبرنگاران می آیند و جویای احوالشان می شوند.