صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در سالگرد ماجرای 11 سپتامبر، جزئیات بیشتری از وقایع پشت پرده این واقعه در کتاب «وقتی سگ‌های نگهبان پارس نمی‌کنند» در آمریکا منتشر شده است.