صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

شبکه المنار لبنان در گزارشی به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در ورزشگاه آزادی پرداخت.

شبکه تلویزیونی المنار لبنان در گزارشی به سخنرانی رهبر انقلاب در ورزشگاه آزادی پرداخت.

زینب ناجی گزارشگر المنار در گزارشی گفت: امام خامنه‌ای در جمع زیادی از نیرو‌های بسیجی در ورزشگاه آزادی در تهران تأکید کردند تاریخ طولانی جنگ‌های آمریکا در جهان، گواهی بر ضعف این کشور و شکستش است و شکست‌های دیگری نیز در انتظار واشنگتن است.

گزارشگر المنار تأکید کرد امام خامنه‌ای گفتند ایران با غلبه بر تحریم‌های اقتصادی، سیلی جدیدی به آمریکا خواهد زد.

گزارشگر افزود: امام خامنه‌ای عناصر قدرت که جمهوری اسلامی را قادر خواهد کرد بر دشمنانش غلبه پیدا کند برشمردند و جوانان ایرانی در صدر این عناصر بود.

گزارشگر گفت: امام خامنه‌ای بیان کردند: آمریکا، کینه انقلاب اسلامی را به دل دارد زیرا این انقلاب، ایران را از وابستگی به این کشور خارج و واشنگتن را از استفاده از ثروت‌هایش محروم کرد.

گزارشگر افزود: امام خامنه‌ای از جوانان ایرانی دعوت کرد به اصول انقلاب اسلامی در رویارویی با آمریکا در همه عرصه‌ها از جمله عرصه رسانه‌ای و فرهنگی پایبند باشند.

مرتبط با این