صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

فرانسه در هجدهمین روز جنگ و درگیری جنبش ضد سرمایه داری همچنان در التهاب و اعتراضات به سر می‌برد.