صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

این روزها عروسک های اجنبی با فرهنگی دور اما نزدیک، زینت بخش آغوش کودکان ایرانی شده است.

عروسک های وارداتی موجود در بازار با ساختار غربی و به ظاهر زیبا، فرهنگ و نوع پوشش بیگانه را به کودکان ما می آموزد و عروسک هایی که در داخل تولید می شود با توجه به پوشش و ظاهری ساده چندان مورد استقبال کودکان ایرانی قرار نمی گیرد و گفته می شود عروسک های امروز رفتارهای فردای مادران ما را می سازند، مادرانی که ستون خانواده ها در آینده خواهند بود و در واقع می توان گفت کودکان امروز ما در آینده زاده آموخته های عروسک هایی با بیگانه می شوند.