صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مرضیه هاشمی خبرنگار و مستندساز پرس تی وی پس از 11 روز بازداشت غیرقانونی دولت آمریکا آزاد شد.