صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اجرای اینستکس یا ساز و کار مالی برای پشتیبانی رابطه ایران و اروپا که پس از تعلل چند ماهه غربی‌ها راه اندازی شد، با اما و اگر‌های بسیاری همراه است.

مرتبط با این