صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تحقیقات کمیته قضایی مجلس نمایندگان در خصوص اتهامات مطرح شده علیه ترامپ آغاز شده است.