صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تمدید تحریم‌های امریکا بر کره شمالی، میخ آخر بر تابوت مذاکراتی بود که ماه‌ها قبل با سر و صدای زیاد شروع شد.