صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چند روزی می شود که بحث مذاکره با آمریکا داغ شده و حواشی فراوانی را در پی داشته است.

طی روزهای گذشته حواشی فراوانی پیرامون مذاکره با آمریکا و پیام کاخ سفید از طریق کشور روسیه به ایران ایجاد شده است.